W tym tygodniu Coceral opublikował prognozy tegorocznej produkcji zbóż w Unii. Zbiory zbóż ogółem są przewidywane na 314,4 mln ton, tj. o 1,8% więcej w porównaniu do zeszłorocznego wyniku. Prognozowane zbiory pszenicy miękkiej zostały skorygowane z 145,2 mln ton w marcowej prognozie do 148 mln ton. Będzie to jednak w dalszym ciągu poziom produkcji o 1,5% mniej niż przed rokiem. Podwyższono także prognozę dla jęczmienia – z wcześniejszych 58,9 mln ton do 63,2 mln ton. Oznacza to zbiory tego gatunku o 3,4% wyższe niż w poprzednim sezonie. Prognoza dla kukurydzy wynosi obecnie 62,4 mln ton wobec 63,2 mln ton w marcowym raporcie. Będą to jednak dużo wyższe zbiory niż rok wcześniej – wzrost o 6,6%.

W strukturze geograficznej produkcji zbóż w UE największy udział ma Francja - 22,1% i 69,84 mln ton. Spodziewany wynik będzie o 1,1% mniejszy w porównaniu z zeszłym rokiem. Na drugim miejscu wśród producentów zbóż w UE znajdują się Niemcy (15,4% udział i zapowiadane 48,4 mln ton). Polska zajmuje wysokie trzecie miejsce w unijnej produkcji zbożowej (9,6% udział i prognozowane 30,17 mln ton). Co oznaczałoby, że tegoroczne zbiory zbóż ogółem w Polsce będą o 7,9% wyższe niż przed rokiem. Czwarte miejsce przypada Wielkiej Brytanii (7,5% i 23,46 mln ton). Brytyjczycy zbiorą o 4,1% mniej zbóż niż w 2015 r. Istotne zwiększenie produkcji zbóż spodziewane jest poza tym w Hiszpanii, zajmującej piątą pozycję w rankingu (o 24,4% do 21,9 mln ton) oraz w Rumunii (wzrost o 10,6% w ujęciu rok do roku) plasującej się na 6 miejscu z 7% udziałem (prognozowane 20,875 mln ton). W pierwszej dziesiątce unijnych producentów zbóż znajdują się jeszcze Włochy (5% udział, 15,8 mln ton), Węgry (13,3 mln ton i 4,2% udział), Dania (3% udział i 9,3 mln ton) oraz Bułgaria (2,7% i 8,6 mln ton).

Według Coceral, unijna produkcja pszenicy miękkiej będzie o 1,5% mniejsza w ujęciu sezon do sezonu i wyniesie 148 mln ton. Według prognoz, Francja mająca największy udział w unijnej produkcji pszenicy zwyczajnej wynoszący 26,3%, odnotuje ponownie wysokie zbiory 38,9 mln ton. Jest to co prawda o 3,5% mniej niż rok wcześniej, ale nie należy zapominać, że w 2015 r. zbiory były rekordowe. Niewielki spadek produkcji pszenicy spodziewany jest w przypadku Niemiec – o 1,3% w ujęciu rok do roku do 26,1 mln ton. Wielka Brytania ma zebrać 15,18 mln ton pszenicy, tj. o 6,1% mniej niż w ubiegłym roku. Polska, zajmująca wysoką czwartą pozycję wśród producentów pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej, ma zebrać 10,81 mln ton ziarna tego gatunku, tj. o 0,8% mniej niż przed rokiem. Zbiory w Rumunii mają być o 7,3% wyższe w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem – 8,1 mln ton. Znaczny wzrost zbiorów spodziewany jest w Hiszpanii – o 23,4% rok do roku do 6,4 mln ton. Unijna produkcja jęczmienia w sezonie 2016/17 jest przewidywana w wysokości 63,2 mln ton, tj. o 3,4% więcej w porównaniu z ubiegłym sezonem. Francja ma odnotować zbiory tego gatunku o 0,7% wyższe niż przed rokiem, tj. 12,59 mln ton. Prognoza dla Niemiec wynosi 11,3 mln ton, tj. o 3,1% poniżej zeszłorocznego wyniku. Na podkreślenie zasługuje spodziewany znaczny wzrost zbiorów tego gatunku w Hiszpanii – o 40,6% do 9 mln ton. Zbiory w Wielkiej Brytanii są prognozowane na 7,15 mln ton, tj. o 1,8% mniej niż rok wcześniej. Dania ma zebrać blisko 4 mln ton, tj. o 3,2% więcej r/r. Prognozy dla Polski wynoszą 3,091 mln ton, tj. o 5,5% mniej niż przed rokiem.

Według COCERAL, w 2016 r. unijna produkcja kukurydzy będzie o 6,6% wyższa niż w ubiegłym roku i wyniesie 62,4 mln ton. Przypomnijmy, że rok temu kukurydza ucierpiała wskutek letniej suszy. Większość krajów zaliczanych do kluczowych producentów tego gatunku odnotuje lepsze zbiory niż w zeszłym roku.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand