Według „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” z marca br., w 2016 r. produkcja brutto wieprzowiny w UE obniży się wobec 2015 r. o 0,3% do 23,3 mln ton, a w 2017 r. minimalnie wzrośnie – o 0,7% do 23,5 mln ton. Według spisu pogłowia trzody chlewnej z grudnia 2015 r., stado reprodukcyjne zmniejszyło się w ciągu roku o 2%. Trzy czwarte tego spadku miało miejsce w nowych państwach członkowskich UE-13 (-7%). Pogłowie loch zarodowych obniżyło się najbardziej w Polsce, Niemczech, Holandii i Francji (łącznie o 300 tys. szt.). W Hiszpanii natomiast liczebność tej grupy zwierząt wzrosła o ponad 100 tys. szt. Pogłowie prosiąt zwiększyło się ponownie w państwach UE-15 (+1%), natomiast w UE-13 obniżyło się o 3%. Łączna liczba prosiąt w UE była o 1% wyższa niż przed rokiem. Zwierzęta te trafią na rynek w pierwszej połowie 2016 r. Pod koniec 2015 r. ceny wieprzowiny w UE obniżyły się do rekordowo niskiego poziomu 126 EUR/100 kg, a ceny prosiąt spadły do 35 EUR/szt. Na początku stycznia br. można było zaobserwować niewielki wzrost cen prosiąt, związany prawdopodobnie ze spadkiem pogłowia loch hodowlanych.

Pomimo niskich cen mięsa w 2015 r., produkcja wieprzowiny obniżyła się dopiero w drugiej połowie roku, a wobec 2014 r. była o 3,6% wyższa i wyniosła 23,4 mln ton. Największą dynamikę wzrostu zanotowano w Hiszpanii (+276 tys. ton), dzięki powiększeniu stada loch hodowlanych. Wyższą produkcję zanotowały również Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Polska i Węgry. Warto zauważyć, że 90% tego wzrostu pochodziło z ubojów w krajach UE-15. W państwach członkowskich można było zaobserwować różne strategie i zachowania ekonomiczne w odpowiedzi na niskie ceny. Niektóre kraje ograniczały produkcję z uwagi na spadek opłacalności pomimo korzystnych i stabilnych cen pasz. Inni producenci natomiast próbowali zrekompensować poniesione koszty inwestycji i niskie ceny zwiększając poziom wytwarzania.

W 2015 r. unijny eksport wieprzowiny wzrósł o blisko 9% do 2,1 mln ton. Sprzyjały temu wyższa produkcja, wzrost konkurencyjności (niskie ceny, słabszy euro wobec dolara amerykańskiego), wysokie zapotrzebowanie ze strony krajów azjatyckich, a także niższa podaż w Brazylii. Wysyłki mięsa do Chin wzrosły prawie dwukrotnie do ok. 450 tys. ton, a podrobów o jedną trzecią do ponad 600 tys. ton. Chińczycy zakupili w ubiegłym roku prawie połowę unijnego eksportu podrobów wieprzowych. Największy udział w wysyłkach wieprzowiny do Chin miały Niemcy (37%), Hiszpania (19%) i Dania (15%). Znaczny wzrost wywozu na rynek chiński był spowodowany redukcją pogłowia trzody chlewnej w Chinach oraz konkurencyjnością unijnego mięsa. Dalszy poziom wysyłek do Chin będzie uzależniony od kursu wymiany euro do juana oraz wpływu kryzysu gospodarczego w Państwie Środka na popyt konsumencki i sektor mięsny w tym kraju. W 2015 r. zwiększył się również wywóz unijnej wieprzowiny do USA, Australii, Gruzji, niektórych krajów bałkańskich i na Tajwan. Spadek wysyłek do Japonii (-5%) był wynikiem odbudowy tamtejszej produkcji po epidemii pryszczycy z 2014 r. oraz wzrostu udziału USA w japońskim imporcie. Niższy był również eksport wieprzowiny z UE do Hongkongu (-32%), Korei Płd. (-3%), na Filipiny (-7%), Ukrainę (-57%), Białoruś (-90%), do Angoli (-19%) i Czarnogóry (-36%). W 2016 r. Komisja prognozuje dalszy wzrost eksportu wieprzowiny z UE, jednak tempo wzrostu będzie już niższe (+3%), z uwagi na wzrost konkurencyjności i podaży mięsa ze strony USA i Brazylii. Wysyłki do Rosji prawdopodobnie nie zostaną odbudowane, nawet po ewentualnym zniesieniu embarga politycznego i sanitarnego. Rosja systematycznie zwiększa rodzimą produkcję, ograniczając import. Rosyjskim zakupom nie będzie również sprzyjała trudna sytuacja gospodarcza kraju oraz wzrost konkurencyjności ze strony innych dostawców.

Spożycie wieprzowiny na jednego mieszkańca UE w 2015 r. wzrosło w skali roku o 2,5% (o 1,1 kg) do 41,7 kg. W 2016 r. konsumpcja prawdopodobnie nieznacznie obniży się, a w 2017 r. ustabilizuje się zgodnie z tendencją obserwowaną w ciągu ostatnich 10 lat.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. „Short Term Outlook for arable crops, dairy and meat markets” – Winter 2016

 

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand