Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse – to tytuł posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, która odbywała się 6.04.2016 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Podczas posiedzenia prezydent Andrzej Duda powiedział, że rolnictwo to absolutnie strategiczny dział gospodarki państwowej i powinno znajdować się pod szczególną opieką państwa.

Prezydent zwrócił uwagę na niskie dochody polskich rolników, dodając, że  średnio kształtują się one na poziomie nieco ponad 1,4 tys. zł. miesięcznie. Podkreślił również, że rolnictwo to gałąź produkcji, w której dochody są w znacznym stopniu uzależnione od elementów przyrodniczych.

Podkreślając wysoką jakość polskiej żywności prezydent Duda ocenił, że przed polskim rolnictwem stoi również wielka szansa zarówno na rynkach europejskich, jak i światowych.

Prezydent powiedział, że cieszy się, iż polski rząd myśli o rolnictwie, że jest ono jednym z elementów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dodał, że dzisiejsza dyskusja również  przyczyni się do wypracowania rozwiązań, które pozwolą wzmocnić strategiczność rolnictwa  dla polskiej gospodarki i dla rozwoju Rzeczypospolitej.

Uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zaprezentował opracowany w resorcie Program Działań MRiRW na lata 2015-2019. Podkreślił, że jest to dokument otwarty, który będzie stale analizowany i uzupełniany.  Zapewnił również, że zgodnie z expose premier Beaty Szydło polska wieś jest jednym z najważniejszych priorytetów rządu, a konsekwentna realizacja Programu zapewni realizację tego priorytetu.

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.

Źródło: MRiRW

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand