Zgodnie z zapisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) jr 2015/1853 z 15 października 2015 roku ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych państwom członkowskim UE została przyznana pomoc w kwocie 420 mln euro. Z ogólnej puli Polska otrzymała blisko 29 mln euro. W kraju pomoc ta została przeznaczona po połowie na wsparcie finansowe producentów mleka oraz hodowców trzody chlewnej, którzy w największym stopniu odczuli skutki niekorzystnej sytuacji rynkowej.

Jednocześnie Komisja Europejska, zdając sobie z sprawę, iż przyznana pomoc finansowa może nie być wystarczająca do przeciwdziałania zakłóceniom na rynku, umożliwiła państwom członkowskim przyznanie dodatkowego wsparcia (maksymalnie 100% przyznanej kwoty).

W dniu 18 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z  ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. 2016 poz. 141). Oddziały Terenowe ARR przyjmowały wnioski o udzielenie wsparcia od 18 lutego do 18 marca br. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane do 18 czerwca 2016 r. ARR wypłaci środki finansowe z tytułu wsparcia do 30 czerwca 2016 r.

Na sfinansowanie wsparcia producentów świń przeznaczono 50% kwoty przyznanej dla Polski oraz takie same środki z budżetu krajowego, łącznie prawie 123 mln zł. Przyjęto, że maksymalna stawka wsparcia do sztuki może wynieść 35 zł, a dla świń produkowanych w cyklu zamkniętym – 70 zł.

Uczestnikami mechanizmu wsparcia mogli być rolnicy będący producentami świń, którzy: 30 września 2015 r. posiadali stado świń nie większe niż 2 tys. sztuk oraz w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 sprzedanych przez nich świń zostało poddanych ubojowi. Podstawowym źródłem danych weryfikacyjnych jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (IRZ) prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodatkowym kryterium było udokumentowanie sprzedaży z przeznaczeniem do uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (świnie o masie 50 kg i więcej) lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 (lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg), dokonanej od 1 października do 31 grudnia 2015 r. Wsparcie nie przysługuje do świń sprzedanych w ramach prowadzenia działalności polegającej na obrocie i pośrednictwie, w tym obrocie lub skupie zwierząt, prowadzeniu targu, miejsca gromadzenia zwierząt, rzeźni, zakładu przetwórczego, spalarni, organizowaniu wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, w odniesieniu do świń sprzedawanych w ramach prowadzonej działalności. Celem tego przepisu było zapewnienie, że ze wsparcia w odniesieniu do świń sprzedawanych np. przez pośrednika lub do punktu skupu skorzystają producenci trzody chlewnej, a nie podmioty pośredniczące w obrocie.

Do OT ARR wpłynęło 64,7 tys. wniosków o udzielenie wsparcia w sektorze trzody chlewnej. Najwięcej wniosków złożono w województwach: wielkopolskim (19,5 tys.), kujawsko-pomorskim (10 tys.), łódzkim (7 tys.) i mazowieckim (5,3 tys.), co oznacza, że o wsparcie wystąpiło 75% uprawnionych.

Po zebraniu informacji o zaklasyfikowanej do wsparcia liczbie świń Prezes ARR poda do publicznej wiadomości informację o wysokości wsparcia przysługującego do jednej sztuki.

 

Źródło: Biuletyn informacyjny ARR, Nr 1/2016Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand