W dn. 2 września br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazała się nowa decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2016/1452 dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Publikacja przepisu wynikała ze zmian sytuacji epidemiologicznej. W sierpniu br. w powiecie monieckim wystąpiło jedno ognisko ASF u świń domowych. Jest to już piętnasty ognisko ASF u świń w Polsce w tym roku. Polska przedstawiła wstępne dowody na to, że przypadek ten jest związany z działalnością człowieka i istnieją przesłanki, że ASF nie występuje na tym obszarze u dzików. W decyzji ustanowiono szczególne środki ograniczające przemieszczanie zwierząt i produktów zwierzęcych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych określonych w załączniku do decyzji. Środkami zostały objęte znacznie większe regiony niż dotychczas. Z obszaru ochronnego można wywozić obecnie trzodę chlewną tylko do przerobu w temperaturze powyżej 80°C do specjalnie wyznaczonych przedsiębiorstw. Decyzję stosuje się do dn. 15 października br. Na kolejnym posiedzeniu Stałego Komitetu UE ds. Roślin, Zwierząt i Pasz zostanie dokonany przegląd środków ochronnych przewidzianych w niniejszej decyzji. W dn. 1 września br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło propozycje zmian prawnych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się ASF w Polsce. Zmian legislacyjnych wymaga sześć ustaw:

- ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt;

- ustawa z dn. 18.12.2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności;

- ustawa z dn. 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

- ustawa z dn. 02.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

- ustawa z dn. 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;

- ustawa z dn. 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dz. U. UE z dn. 03.09.16, MRiRW z dn. 01.09.16

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand