Nagrodzeni hodowcy


Nagrodzeni producenci


Występ zespołu ludowego


Występ zespołu ludowego


Wyroby wędliniarskie ze świni rasy puławskiej

 27 lutego 2009 roku odbyła się piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu-Pebiscytu Hodowca Producent Rok 2008.  Zgodnie z obowiązującą regułą kandydatów do Konkursu wyłonili współorganizatorzy Konkursu Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Sylwetki nominowanych do konkursu hodowców i producentów trzody chlewnej prezentowane były na łamach czasopisma branżowego Trzoda Chlewna.  Laureatów V edycji Konkursu-Plebiscytu wyłoni spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu, w której skład weszli wybitni naukowcy ściśle związani z branżą oraz praktycy na co dzień zajmujący się zagadnieniami produkcji i hodowli świń:

 • Prof. dr hab. Janusz Buczyński – kierownik Katedry Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Marian Kozłowski – emerytowany profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, były poseł i senator Rzeczpospolitej Polskiej
 • Prof. dr hab. Stanisław Jasek – kierownik Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Doc. dr hab. Robert Eckert - kierownik Działu Genetyki i Hodowli Zwierząt Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
 • Dr Jan Biegniewski – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS w Warszawie
 • Dr Tadeusz Blicharski – Dyrektor Biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS w Warszawie
 • Dr Agnieszka Łętkowska Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
 • Dr Roman Sass – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • Andrzej Cieślak – hodowca świń z Woli Chomejowej (woj. lubelskie) – zdobywca I miejsca w kategorii „Hodowca” w IV edycji Konkursu-Plebiscytu Producent, Hodowca Trzody Chlewnej Roku 2007
 • Andrzej Olejniczak – producent świń z Dąbkowic (woj. łódzkie) – zdobywca I miejsca w kategorii „Producent” w IV edycji Konkursu-Plebiscytu Producent, Hodowca Trzody Chlewnej Roku 2007
 • Zenon Piętka – Prezes Wielkopolskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., Redaktor Naczelny „Trzody Chlewnej” – sekretarz kapituły
W tegorocznej edycji konkursu zwycięzcami w kategorii hodowca roku 2008 wyłonionymi prze kapitułę okazali się:

I miejsce – Elżbieta i Kazimierz Zelma – Omule, gm. Lubawa, pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie
Elżbieta  i  Kazimierz  Zelma  prowadzą  gospodarstwo  rolne  ,które  przejęli  po  rodzicach. Obecnie  powierzchnia  gospodarstwa wynosi  45 ha. Nowoczesna infrastruktura wybudowana  w  latach  2001-2006: chlewnie  wraz  z płytą  obornikową  i  zbiornikami  na gnojowicę oraz magazyny  pasz  należycie  spełniają  wymogi  nowoczesnego  gospodarstwa  hodowlanego, przyjaznego  dla  środowiska. Od  samego  początku  państwo  Zelma  przyjęli  jako główny  profil  hodowlę  zarodową  trzody  chlewnej. Od  1989 r. kiedy  posiadali  zaledwie  10  loch  stada  podstawowego, hodowla  ulega  stałemu  rozwojowi  i  modernizacji. Obecnie  stan  loch stada podstawowego  wynosi 190 sztuk w  pięciu  rasach: wbp, pbz, duroc, hampshire, pietrain., które  są pod stałą  kontrolą  olsztyńskiej   filii  POLSUS.
II miejsce -  Maria i Joachim Krawczykowie – Luboszyce, gm. Łubniany, pow. opolski,  woj. opolskie
Państwo Krawczyk od 17 lat prowadzą gospodarstwo hodowlane specjalizujące się w hodowli świń rasy pietrain. Produkcja materiału hodowlanego w dużym stopniu oparta jest na wykorzystaniu nasienia wybitnych rozpłodników z polskich i zagranicznych stacji inseminacji. W planie hodowlanym gospodarstwa zakłada się  między innymi wytworzenie przy udziale krwi niemieckiej i austriackiej, linii rasy pietrain o wysokich walorach tucznych i rzeźnych, niewrażliwej na stres. Wszystkie knury rasy pietrain używane do krycia naturalnego w chlewni są dodatnio wycenione na potomstwie w stacji kontroli oraz wolne od genu wrażliwości na stres.
III miejsce – Janina i Leszek Prałatowie - Nowawieś, gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
 Janina i Leszek Prałatowie swoja przygodę z rolnictwem rozpoczęli w 1979 roku przejmując gospodarstwo po rodzicach pana Leszka. Powierzchnia gospodarstwa liczyła wtedy 11 ha, a hodowla świń w ilości 20 loch z przychówkiem odbywała się w chlewni typu duńskiego, w której znajdowały się zwierzęta w każdym etapie produkcji. Od przejęcia gospodarstwa państwo Prałatowie systematycznie inwestowali i modernizowali gospodarstwo. Dziś powierzchnia ziemi ornej wynosi 70 ha, na której uprawia się zboże w pełni wykorzystywane na własne potrzeby w żywieniu trzody. Hodowla świń odbywa się w trzech budynkach a każda z grup produkcyjnych utrzymywana jest w systemie komorowym „całe pomieszczenie pełne, całe pomieszczenie puste”.
IV miejsce Bernadeta i Waldemar Kalisz - Kijewo, gm. Gniewkowo, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
Państwo Bernadeta i Waldemar Kalisz prowadzą 84 hektarowe(40 ha ziemi własnej, reszta dzierżawa) gospodarstwo rolno - hodowlane. Na użytkach rolnych uprawia się  zboża i rzepak. Główną gałęzią produkcji jest trzoda chlewna. Państwo Kalisz kontynuują tradycję rodziców Pani Bernadety , po których przejęli obecne gospodarstwo. Ojciec hodowczyni wcześniej także hodował świnie , głównie bekony na eksport.Obecnie w gospodarstwie utrzymywane jest stado loch rasy polskiej białej zwisłouchej , od których produkuje się męski i żeński materiał hodowlany.
V miejsce – Zbigniew Bober - Węglewo, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie
Zbigniew Bober prowadzi gospodarstwo hodowlane od 1990 roku. Hodowca kontynuuje prowadzenie hodowli zarodowej świń rasy pbz, którą w 1978 roku rozpoczął jego ojciec. Od tego czasu gospodarstwo zostało całkowicie zmodernizowane a ostatnią inwestycją jest nowoczesna chlewnia, która powstała w 2006 roku. W założeniach planu hodowlanego przyjęte jest wytworzenie linii matecznej wolnej od genu wrażliwości na stres w oparciu o wybitne rozpłodniki hodowli krajowej i zagranicznej. Zwierzęta z hodowli Zbigniewa Bobera wielokrotnie nagradzane były na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych i cieszą się bardzo dobrą opinią w terenie.
VI miejsce – Joanna i Stanisław Makarukowie - Próchenki, gm. Olszanka, pow. łosicki, woj. mazowieckie
Państwo Makarukowie to rodzina o głębokich tradycjach związanych z hodowlą trzody chlewnej. Ojciec Pana Stanisława  - Mieczysław  już w latach 70-tych zapoczątkował hodowlę zarodową trzody chlewnej w tym gospodarstwie. Po przejęciu gospodarstwa od ojca  w 1995 r. Pan Stanisław wraz żoną Jolantą prowadzą hodowlę zarodową trzody chlewnej.
Obecnie utrzymują trzy rasy świń : wbp , pbz , duroc . Uczestniczą również w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych Świń Rasy Puławskiej .Łącznie posiadają 94loch stadnych i 25 szt. loszek remontowych. Posiadają 5 knurów stadnych (wbp, pbz-2, du, puł ). Do wybranych loch stosują również nasienie knurów ze stacji unasieniania.
 
W tegorocznej edycji konkursu zwycięzcami w kategorii producent roku 2008 wyłonionymi prze kapitułę okazali się:
I miejsce – Eugenia i Czesław Januszewscy - Lucim, gm. Koronowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
Czesław Januszewski należy do grona znanych hodowców i producentów trzody chlewnej kujawsko-pomorskiego. Od ponad 30 lat specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej, głównie rasy polskiej białej zwisłouchej. W 1970 roku wraz z żoną Eugenią przejął gospodarstwo rolne po rodzicach (40 ha). Dzisiaj uprawia 150 ha użytków rolnych. Do produkcji loszek, knurków i tuczników przeznaczone są w pełni zmechanizowane w usuwaniu obornika, trzy budynki: porodówka z paszarnią o pow. użytkowej 540 m² oraz dwie chlewnie o pow. użytkowej 380 m² oraz 248 m².
II miejsce Krystyna i Zdzisław Ziajka - Długa Wieś Trzecia, gm. Stawiszyn, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Zdzisław Maciej Ziajka prowadzi od 24 lat gospodarstwo rolne położone w miejscowości  Długa Wieś Trzecia. Powierzchnia gospodarstwa: 16,40 ha własne oraz 5,15 ha dzierżawione.
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji żywca wieprzowego w cyklu zamkniętym. Roczna sprzedaż tuczników wynosi 1000 do 1200 sztuk, średnia waga sprzedawanych tuczników waha się  od 100 do 110 kg  a mięsność wynosi 56-58%.
Stado podstawowe liczy 60 sztuk loch pbz x wbp 
III miejsce Małgorzata i Dariusz Wilkowscy - Goździe, gm. Opinogóra, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie
Gospodarstwo o powierzchni 40 ha UR. Całość produkcji roślinnej (pszenżyto, mieszanka zbożowo-strączkowa) przeznaczona jest na pasze. Średnie plony zbóż wynoszą ok. 70 dt z hektara. Produkcja żywca wieprzowego w cyklu zamkniętym. Stado podstawowe loch liczy 50 sztuk (mieszańce F1). Roczna sprzedaż tuczników to ok. 1000 sztuk o mięsności 55%. Knury wykorzystywane do krycia to zwierzęta rasy wbp i mieszaniec duroc x pietrain. Średnia liczba prosiąt urodzonych od 1 lochy w roku wynosi 22,05 sztuki. Ilość miotów 2,1 w roku, prosiąt w miocie 10,5 szt. Upadki: prosięta 3,8%, warchlaki 1,5%, tuczniki 0,9%.
IV miejsce Ewa i Mirosław Polak - Lemierzycko, gm. Słońsk, pow. sulęciński, woj. lubuskie
Mirosław Polak wspólnie z żoną Ewą prowadzą gospodarstwo rolne we wsi Lemierzycko. Jego powierzchnia wynosi 65 ha UR w tym 29,5 ha dzierżaw. W strukturze zasiewów dominują zboża z przeznaczeniem na pasze, głównie pszenżyto i pszenica. Gospodarstwo posiada gleby kl. IV i V. Chów trzody chlewnej prowadzony jest w cyklu zamkniętym w oparciu o 60 loch pbz x wbp. Roczna sprzedaż tuczników wynosi ponad 1200 szt. w średniej wadze 105-110 kg. Tucz trwa 165 dni, a zużycie pasz na 1 kg przyrostu – 2,8 kg. W 2003 r. państwo Polakowie wybudowali nowoczesną chlewnię z sektorem tuczu, loch luźnych oraz porodówką.
V miejsce Ryszard Lewandowski - Grabowo, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie
Ryszard Lewandowski jest z wykształcenia technikiem rolnictwa. Od 1994 r. na bazie restrukturyzacji Kombinatu PGR Człuchów jest właścicielem 350-hektarowego gospodarstwa rolnego w Grabowie, gm. Biały Bór, które prowadzi z żoną i dwoma synami. Gospodarstwo jest przykładem prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania majątku państwowych gospodarstw rolnych w ramach prywatyzacji. Gospodarstwo jest Finalistą X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku 2004. W ramach specjalizacji w produkcji zwierzęcej prowadzi chów i hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym rasy pbz x wbp w 4 obiektach inwentarskich, całkowicie zmodernizowanych i zmechanizowanych z zapewnieniem pełnego dobrostanu dla zwierząt. Obecnie stado podstawowe liczy 150 loch i dwa knury. Knury trzymane są dla stymulacji loch.
VI miejsce Wiesław Kamiński - Siekierki, gm. Drohiczyn, pow. siemiatycki, woj. podlaskie
Gospodarstwo Wiesława Kamińskiego obecnie liczy 70 ha użytków rolnych. Posiadany areał obsiewany jest zbożem które stanowi podstawową bazę paszową. Z posiadanego areału około 30 ha przeznacza się pod zasiew kukurydzy z przeznaczeniem  na ziarno, które bezpośrednio po zbiorze zakiszane jest w silosie.Stado podstawowe to 120 loch rasy pbz i wbp oraz 3 knury ras duroc x pietrain. Część loch inseminowana jest sztucznie. Pomieszczenie przeznaczone na porodówkę składa się z 20 indywidualnych stanowisk wyposażonych w plastikowe ruszta, co ułatwia ich czyszczenie oraz dezynfekcję. Rocznie sprzedawanych jest 3350 tuczników. Mięsność na poziomie 59%, długość tuczu 4,5 miesiąca, 2,3 wyproszeń w roku, 12 szt. średnio odsadzonych  prosiąt, zużycie paszy na 1 kg przyrostu  2,75 kg.
 
Tradycją gali finałowej Konkursu Hodowca-Producent Roku stała się już  degustacja wyrobów wędliniarskich ze świń rasy puławskiej oraz złotnickiej. Tegorocznym fundatorami wyrobów  ze świń rasy puławskiej byli jedni z laureatów konkursu -  Państwo Makarukowie.
Tegoroczną nowością konkursu było uhonorowanie zasłużonych hodowców świń ras zachowawczych. W rasie puławskiej nagrodę honorową otrzymali Państwo Anna i Sławomir Sosnowscy. Należy nadmienić, iż Pan Sławomir Sosnowski piastuje urząd Marszałka Województwa Lubelskiego.  W kategorii  hodowca świń rasy złotnickiej białej wyróżnienie otrzymał Pan Heinrich Lempka. Jako hodowcy świń rasy złotnickiej pstrej. – wyróżnienie przypadło Panu Czesławowi Drożdżyńskiemu.
 

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand