PZHiPTCh „POLSUS” jest członkiem Konsorcjum, które przygotowało i zgłosiło do konkursu, ogłoszonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy pt.„BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Konkurs odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka -POIG (Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2)  i dotyczył  badań  naukowych służących budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.
      W dniu 25 listopada  br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Listę rankingową projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania” w ramach Poddziałania 1.1.2 POIG, na której znalazł się projekt   przygotowany przez Konsorcjum. Projekt  został wysoko oceniony i znalazł uznanie obok takich tematów jak "Bezzałogowy samolot stratosferyczny - Phoenix", "Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie" czy "Inżynieria Internetu przyszłości". Tym samym Konsorcjum znalazło się w gronie renomowanych jednostek naukowo-badawczych z całego kraju, pośród wybitnych polskich naukow zajmujących się szerokim spektrum badawczym.  Dofinansowanie otrzyma 42 najwyżej ocenionych projektów na łączną kwotę dofinansowania 950 711 568,11 PLN. Średnia wartość dofinansowanego projektu to 22,6 mln zł.
Realizacja pierwszych zadań naszego projektu  rozpocznie się jeszcze w tym roku.
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand