OECD - FAO Agricultural Outlook 2009-2018
Prognoza rynkowa dotycząca rozwoju rolnictwa do i po 2018 roku opracowana przez ekspertów OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa).
Największa część światowej produkcji rolniczej odbywa się w krajach uprzemysłowionych. Wzrost poziomu produkcji rolnej zanotowany w ostatnich latach w tych krajach spowodowany był głównie intensyfikacją produkcji rolniczej, przy czym zbiory zbóż wzrosły aż o 13%. W krajach rozwijających się uzyskano zaledwie 2% wzrost w produkcji zbóż. Według badania FAO/OECD rolnicy z krajów rozwijających się nie są w stanie szybko reagować na sygnały płynące z rynku głównie z powodu krajowego protekcjonizmu. Opracowanie wskazuje również na problemy krajów rozwijających się związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury oraz niedostatecznym kapitałem, zwłaszcza w krajach najmniej rozwiniętych. Autorzy badania FAO/OECD odnotowali bardzo zróżnicowane tendencje dla różnych grup produktów rolnych.
MIĘSO
Mięso – wieprzowe, wołowe czy drobiowe – nie nadążało w wyścigu cenowym, który miał miejsce w latach 2007/2008. Wysokie koszty pasz przyniosły straty, a w wielu przypadkach doprowadziły do wybijania stad świń oraz drobiu, co spowodowało krótkoterminowy wzrost podaży i ograniczyło wzrost cen mięsa. Po opróżnieniu budynków inwentarskich popyt na mięso spadł, ponieważ spadła też siła nabywcza ludności. Duży wpływ na spadek poziomu konsumpcji wołowiny i wieprzowiny miał nie tylko ogólny spadek spożycia mięsa, ale także zmiana preferencji konsumentów, którzy zaczęli kupować większe ilości najtańszego na rynku mięsa drobiowego. Eksperci FAO i OECD wierzą, że w ślad za nadchodzącym wzrostem gospodarczym bardzo szybko wzrośnie również konsumpcja mięsa, zwłaszcza w obecnie uboższych krajach. W krajach tych popyt będzie ukierunkowany głównie na najtańsze mięso – mięso z kurczaka. W przygotowanej prognozie przewiduje się, że najbliższe lata będą raczej ponure dla producentów wołowiny i wieprzowiny. Korzystny będzie dla tych producentów jedynie chwilowy spadek cen pasz. Przewiduje się jednak wzrost cen zbóż oraz pulpy nasion oleistych, który nastąpi w ciągu najbliższych lat, a którego nie uda się zrekompensować zwiększeniem cen mięsa, ponieważ popyt na mięso wołowe i wieprzowe będzie wzrastał bardzo powoli, nawet w warunkach nadchodzącego wzrostu gospodarczego.
W konsekwencji eksperci FAO/OECD przewidują roczny wzrost produkcji mięsa na poziomie mniejszym niż 2%. Dodatkowo około 87% tego wzrostu będzie pochodzić z gospodarstw z państw nie należących do OECD, dlatego też ten niewielki spodziewany wzrost produkcji ominie rolników UE. Dotyczy to zwłaszcza produkcji mięsa drobiowego, która wzrośnie głównie w Brazylii, Chinach, Indiach oraz w Rosji i na Ukrainie. Taka sytuacja spowoduje znaczące zmiany w światowym handlu mięsa. Według prognoz w 2018 roku Brazylia będzie dostarczała około 1/3 światowego eksportu mięsa.
Z drugiej strony UE straci udziały na rynku światowym. Wiele wyjaśnia ranking największych importerów mięsa w roku 2018, na czele z USA, Japonią i UE na trzecim miejscu.
 
Tłumaczenie dr inż. Katarzyna Skrzymowska za Agrifuture 4/2009
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand