Nowa unia celna Rosji niekorzystna dla unijnego sektora wieprzowiny
 
Podczas posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa w dniu 18 stycznia 2010 Komisja Europejska podniosła problem, że nowa unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu wraz z decyzją podniesienia ceł w imporcie żywca wieprzowego jest zagrożeniem dla unijnego handlu trzodą. Swoje obawy zgłosiły delegacje Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Od 1 stycznia 2010 weszła w życie unia celna trzech byłych republik radzieckich. Nowa taryfa celna eliminuje cła pomiędzy tymi krajami i ustala system ceł w imporcie z pozostałych regionów świata. W przypadku unijnego sektora rolnego, np. wieprzowiny, nowy poziom stawek celnych jest niekorzystny. Cła w imporcie żywej trzody chlewnej wzrosły bowiem z 5 do 40%. O planach podwyższenia stawek w imporcie wieprzowiny i drobiu w ramach nowej unii celnej Rosja informowała w grudniu 2009.
Wzrost ceł jest częścią rosyjskiej polityki – Doktryny Bezpieczeństwa Żywnościowego – inicjatywy mającej na celu wzrost samowystarczalności w zakresie podaży żywności. Komisja Europejska zwróciła się do władz rosyjskich i wyraziła swoje zaniepokojenie z powodu wzrostu ceł, zarówno w kontekście dwustronnych relacji, jak i trwających obecnie negocjacji w kwestii członkostwa Rosji w WTO (Światowa Organizacja Handlu). Dopóki jednak Rosja pozostaje poza strukturami tej organizacji, Komisja nie ma formalnych argumentów, aby zapobiec protekcjonistycznym praktykom tego kraju. W czerwcu 2009 Rosja, Białoruś i Kazachstan notyfikowały WTO o swoim zamiarze przystąpienia do tej organizacji jako unia celna. W październiku 2009 wycofały się jednak z tego zamiaru i postanowiły ubiegać się o członkostwo w WTO oddzielnie.
 
Źródło: FAMMU/FAPA  na podstawie Agra Europe Weekly
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand