Dwie organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt: Compassion in World Farming (CIWF – Współczucie w Światowym Rolnictwie) oraz Europejska Koalicja na rzecz Zwierząt Hodowlanych (ECFA) przedstawiły w dniu 21 stycznia 2010 w Brukseli raport z wynikami badań dotyczącymi przestrzegania unijnego prawa z zakresu dobrostanu zwierząt. Raport wskazuje, iż pomimo wprowadzenia w 2003 w UE przepisów mających na celu poprawę dobrostanu trzody chlewnej, unijni hodowcy powszechnie je lekceważą. Badania obejmowały 74 gospodarstwa produkcyjne trzody w 6 państwach członkowskich: Danii, Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Najwięcej uchybień stwierdzono w Hiszpanii i Niemczech. Raport jest potwierdzeniem wniosków sporządzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w grudniu 2007. Pomimo wprowadzenia unijnym prawem w 2003 roku zakazu obcinania ogonów u świń, w 90% badanych gospodarstw jest to rutynowo stosowana praktyka. Niemal w 2/3 badanych gospodarstw zwierzęta utrzymywane są w brudnych i przepełnionych zagrodach. W wielu gospodarstwach brak elementów wzbogacających środowisko życia – takich jak ściółka, pomimo, że są one wymagane unijnymi przepisami. Większość macior znajduje się w zbyt wąskich kojcach, ograniczających ruch i uniemożliwiających obrócenie się. Chociaż na terenie UE stosowanie kojców indywidualnych dla macior po pierwszych czterech tygodniach ciąży ma być całkowicie wyeliminowane do 2013 roku, hodowcy będą mogli nadal je stosować w pierwszych czterech tygodniach ciąży, co zdaniem organizacji CIWF jest szkodliwe dla zdrowia i dobrostanu macior. Obie organizacje domagają się, aby Komisja Europejska pomogła wprowadzić całkowity zakaz stosowania kojców indywidualnych dla macior przez cały okres ciąży. Zakaz taki wprowadzono już w Szwecji i Wielkiej Brytanii.
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Agra Europe Weekly
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand