Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z duńskim instytutem ds. żywności wskazują, że 41% pogłowia trzody chlewnej w Danii jest obecnie zakażona salmonellą. Dla porównania w 1998 dzięki skutecznemu monitoringowi, jedynie 11% duńskiego stada świń wykazywało obecność tej bakterii. Odsetek zakażeń salmonellą u trzody w Danii jest obecnie jednym z najwyższych w całej UE. Średnia unijna wynosi 33%, najmniej zakażeń występuje w Finlandii i Szwecji. W styczniu 2010 w Danii wszedł w życie kolejny (czwarty) krajowy plan zwalczania salmonelli. Zgodnie z tym planem, wszyscy hodowcy trzody chlewnej w Danii będą musieli przeprowadzać badania na obecność salmonelli u świń sprzedawanych na rzeź oraz przekazywać informacje odpowiedniemu urzędowi. Nowym celem krajowym, który ma zostać osiągnięty do 2013 roku, jest nie przekroczenie maksymalnego 1% poziomu obecności salmonelli w tuszach wieprzowych (wobec  1,2% w poprzednim planie).
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Agra Europe Weekly
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand