Francuska agencja statystyki rolnej (Agreste)  szacuje wstępnie, że w 2009 roku liczba ubojów trzody chlewnej we Francji wyniosła 24,9 mln sztuk – o 1,4% mniej niż w 2008. W grudniu 2009 wzrosła nagle o 13% wobec grudnia 2008 liczba wybrakowanych z chowu i hodowli loch i knurów, czemu towarzyszył 12% wzrost ubojów prosiąt. Trend dwunastomiesięczny wskazuje na 6% spadek brakowania zwierząt hodowlanych i obniżenie ubojów prosiąt o 3,6% w porównaniu do roku 2008.
W okresie od stycznia do listopada 2009 wzrósł o 17% eksport francuskiego żywca trzody chlewnej do Hiszpanii i Holandii. Pomimo 12% wzrostu importu żywca w tym samym okresie, dodatnie saldo w handlu zagranicznym żywą trzodą chlewną wyniosło 330 tys. sztuk. Obniżył się natomiast eksport mięsa wieprzowego, o 3,8% do 605 tys. ton. Agreste wskazuje, że główną przyczyną 16% spadku wysyłek do krajów trzecich było wycofanie przez UE refundacji eksportowych do mięsa wieprzowego. Sprzedaż do Rosji obniżyła się w tym okresie o 19%, a do Chin – aż o 47%. Francuski import wieprzowiny w ciągu pierwszych 11 miesięcy roku był o 2% mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 535 tys. ton. Największym dostawcą była Hiszpania, która umocniła swą pozycję z 4,5% wzrostem udziału w wolumenie francuskiego importu wieprzowiny. W przypadku pozostałych państw UE, z wyjątkiem Niemiec, zanotowano spadek sprzedaży tego gatunku mięsa do Francji w 2009. W grudniu 2009 cena referencyjna francuskiej wieprzowiny klasy E wynosiła 120 Euro/100 kg – o 12 Euro mniej niż przed rokiem. Agreste szacuje, że średnia cena w 2009 wyniosła 131 Euro/100 kg – o 8% mniej niż w 2008 roku.
Francuskie ministerstwo rolnictwa rozważa udostępnienie części rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (łącznie 7 mln Euro) dla producentów trzody chlewnej, którzy będą chcieli przekształcić się w producentów mleka. Dla hodowców świń, odnotowujących straty już kilka miesięcy z rzędu, przejście do innego sektora produkcji rolnej znajdującego się również w złej kondycji, nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Biorąc pod uwagę przedłużający się kryzys w rolnictwie w całej Europie, francuski prezydent Nicolas Sarkozy obiecał francuskim farmerom bardziej sprawiedliwy podział wartości dodanej pomiędzy producentów i detalistów. Handlowcy uważają jednak dyskusje o wartości dodanej za niewłaściwe podejście do rozwiązania problemu rolników. 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Agra Europe Weekly
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand