W 2009 saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 781,1 mln euro. Ujemny bilans handlowy odnotowano w przypadku mięsa czerwonego i przetworów, na poziomie 129,2 mln euro. Na niekorzystny wynik salda w tej grupie towarowej wpłynął znaczny import mięsa wieprzowego, którego sprowadzono 501,7 tys. ton na sumę około 931 mln euro. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 146,7 tys. Ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie 266,3 mln euro. W 2009 roku Polska wyeksportowała także 205,7 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego o wartości 521,4 mln euro oraz 26,6 tys. ton mrożonej wołowiny o wartości 66,6 mln euro. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było dodatnie, ale obniżyło się w stosunku do 2008 roku o 18,4 mln euro do 42,3 mln euro. W handlu bydłem utrzymała się spadkowa tendencja w eksporcie. W 2009 roku wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 105,3 mln euro tj. o ponad  5% mniejszej niż w 2008. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zwiększyła się o 1,4% do 58,4 mln euro. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim do Rosji oraz na Węgry, a także na Litwę, na Ukrainę i do Rumunii, a ponadto na Łotwę i do Niemiec. W imporcie zwierząt największe znaczenie miał żywiec wieprzowy i drób. W 2009 sprowadzono do Polski świnie o wartości 123,7 mln euro tj. blisko o 38% większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu obniżyła się o ponad 13% do 51,7 mln euro. Żywiec wieprzowy był przywożony do Polski głównie z Holandii, Niemiec i Danii. W 2009 roku Polska wyeksportowała łącznie 139,4 tys. ton przetworów mięsnych tj. o 10% więcej niż w 2008. Wartość eksportu tych towarów zwiększyła się o 1,5% do 381,1 mln euro. W omawianym okresie wyeksportowano z Polski 35,6 tys. ton kiełbas o wartości 88,6 mln euro. Kiełbasy eksportowano głównie na Litwę, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec i Danii, a ponadto do Czech i na Słowację. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 19,8 tys. ton i był o 2,5% większy niż w 2008. Wartość tego importu utrzymała się na poziomie z 2008 roku i wyniosła 68,6 mln euro.
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie danych CIHZ i obliczeń FAMMU/FAPA
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand