Na plenarnym posiedzeniu w dn. 5 maja br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie oceny wspólnotowego planu działań dotyczącego dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010. Projekt rezolucji, opracowany przez centroprawicową posłankę ze Szwecji — Marit Paulsen, został zatwierdzony przez parlamentarny komitet rolny w styczniu br.
Według posłów, plan działań w zakresie dobrostanu zwierząt jest wdrażany w satysfakcjonującym stopniu, lecz należy lepiej egzekwować istniejące przepisy. W nowym planie działania na lata 2011- 2015 należy zwiększyć częstotliwość kontroli oraz podwyższyć sankcje finansowe za nieprzestrzeganie prawa wspólnotowego.
Parlament przyjął z zadowoleniem ograniczenie stosowania antybiotyków jako promotorów wzrostu w paszach dla zwierząt, jednak oczekuje od Komisji i państw członkowskich rozwiązania rosnącego problemu odporności zwierząt na antybiotyki. Posłowie byli zgodni, że w pierwszej kolejności należy zadbać o prawidłowe przestrzeganie przepisów już istniejących np. zakazu stosowania konwencjonalnych klatek dla niosek, zapewnienia minimalnej powierzchni kojców dla świń, czy przepisów w transporcie zwierząt. Rezolucja wzywa Komisję Europejską do przedstawienia oceny kosztów wskutek wprowadzenia nowych przepisów z zakresu dobrostanu zwierząt oraz do zaproponowania, najpóźniej w 2012 r., zaleceń i innych działań w celu przeciwdziałania utracie konkurencyjności europejskich hodowców. Parlament domaga się również zaostrzonej kontroli towarów importowanych, które powinny spełniać te same wymogi z zakresu dobrostanu zwierząt co produkty pochodzące z UE.
Posłowie opowiedzieli się za utworzeniem europejskiej sieci dobrostanu zwierząt, przy wykorzystaniu istniejących już struktur wspólnotowych i państw członkowskich.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Parlament Europejski, Agra Europe Weekly, ThePoultrySite
 
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand