W 2010 Argentyna wyprzedzi Brazylię w produkcji biodiesla osiągając 2,3 mln ton wobec 1,3 mln ton rok wcześniej. Prognozuje się, że eksport wzrośnie w br. do 1,5 mln ton wobec 1,14 mln ton w 2009 roku. Argentyna wprowadziła od 2009 roku specjalne cła importowe na biodiesel, co spowodowało, że bezpośrednie frachty z tego kraju stały się bardzo konkurencyjne oraz definitywnie zamknięte zostały granice dla B-99 z USA. Producenci argentyńscy na skutek przewagi metylo-estru oleju sojowego (SME) nad metylo estrem oleju palmowego w miesiącach zimowych przejęli rynek konkurencji w Azji Południowo Wschodniej. Niezwykle korzystne wyniki produkcji i handlu wynikają z polityki rządu, bowiem podatki eksportowe dla biodiesla są niższe niż dla oleju sojowego, który jest w tym kraju używany jako biododatek. Dodatkowo inwestycje w produkcję biopaliwa korzystały z zachęt finansowych dla zakładów tłoczących olej, co zaowocowało potencjałem produkcji biodiesla na poziomie 2,7 mln ton rocznie. Ppotencjał ten wzrośnie w br. do około 3 mln ton, co z powodzeniem zaspokoi popyt wewnętrzny jak i potrzeby eksportu w tym do Unii. Poza tym rząd przydzielił kwotę 860 tys. ton dla lokalnych producentów. 10% tej kwoty zostało przydzielone małym fabrykom, które działają na rynku krajowym, a 90% średnim oraz dużym zakładom, które będą kontynuować eksport do Unii. W Argentynie na skutek opóźnienia wprowadzania standardu B-5 ze stycznia do marca br. mniejszych niż oczekiwano prognoz dla popytu na diesla, prognozuje się wewnętrzne zużycie biodiesla na poniżej 860 tys. ton.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst: FO Licht
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand