Podczas głosownia na kwietniowym posiedzeniu komitetu związku unijnych producentów rolnych COPA-COGECA, 16 państw członkowskich UE opowiedziało się za opóźnieniem wprowadzenia zakazu utrzymywania loch ciężarnych w kojcach pojedynczych. Jedynie Dania była za jego terminowym wprowadzeniem. Zgodnie z dyrektywą Rady nr 2008/120/WE, z dniem 1 stycznia 2013 r. lochy w okresie między 4 tygodniem po pokryciu do 1 tygodnia przed planowanym wyproszeniem należy utrzymywać grupowo. Zdaniem producentów, za opóźnieniem terminu wymiany kojców przemawiają względy ekonomiczne - zmiana systemu utrzymywania loch wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest jednak mało prawdopodobne, aby Komisja wyraziła zgodę na zmianę przepisów, gdyż podważyłoby to jej wiarygodność jako instytucji dbającej o wdrażanie prawa wspólnotowego. Poza tym, zgoda na odsunięcie w czasie zakazu stosowania kojców pojedynczych byłaby posunięciem niesprawiedliwym wobec tych producentów, którzy już zdołali zainwestować w kojce grupowe, ze względu na zakłócenie konkurencji.
 
 
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Europę Weekly, Dziennik Urzędowy
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand