W dn. 5 października br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazały się nowe decyzje wykonawcze Komisji (UE) z dn. 30 września 2016 r. dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF):

- decyzja nr 2016/1770 dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce i uchylająca decyzje wykonawcze (UE) 2016/1406 i (UE) 2016/1452;

- decyzja nr 2016/1771 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Litwy i Polski.

Publikacja przepisów wynikała ze zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do ASF. W sierpniu br. w powiecie monieckim w Polsce wystąpiło jedno ognisko ASF u świń domowych. Było to już piętnaste ognisko tej choroby u świń w tym roku. Polska przedstawiła wstępne dowody na to, że przypadek ten jest związany z działalnością człowieka i istnieją przesłanki, że ASF nie występuje na tym obszarze u dzików. W decyzji ustanowiono szczególne środki ograniczające przemieszczanie zwierząt i produktów zwierzęcych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych określonych w załączniku do decyzji. Biorąc pod uwagę stosunkowo duże odległości między najnowszymi ogniskami, a także uwzględniając najnowsze dane epidemiologiczne oraz w celu zapobieżenia występowaniu dalszych ognisk, konieczne było objęcie środkami znacznie większych regionów niż dotychczas. Decyzję 2016/1770 stosuje się do dn. 7 października br. Decyzja 2016/1771 uwzględnia brak ASF na obszarach Polski najbardziej wysuniętych na północ, które były dotychczas wymienione w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Decyzja postanawia o umieszczeniu tych obszarów w części I załącznika. Decyzja 2016/1771 bierze również pod uwagę wzrost poziomu ryzyka ASF na Litwie, w związku z wystąpieniem choroby we wrześniu br. na obszarze, który był dotychczas wymieniony w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Obszar ten umieszczono obecnie w części III załącznika.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dz. U. UE z dn. 05.10.16

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand