W I połowie 2015 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 mld 418 mln EUR.

Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie około 383 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 219,1 tys. ton (wzrost o 12,6%), a jego wartość ukształtowała się na poziomie ponad 375 mln EUR (wzrost o 11,8%). Wywóz tego gatunku mięsa zanotowano, pomimo rosyjskiego embarga (ale także częściowego azjatyckiego zakazu) nałożonego pod koniec stycznia 2014 r. na unijną wieprzowinę po wykryciu na Litwie i w Polsce afrykańskiego pomoru świń u dzików. Wzrost eksportu był wynikiem zwiększonych wysyłek wieprzowiny przede wszystkim do „starych” krajów Wspólnoty (o 5,3%), a także do Stanów Zjednoczonych (wzrost o 12,6%) oraz Hongkongu (ponad dwukrotny wzrost). Przywóz wieprzowiny do Polski zwiększył się o 1,9% w stosunku do poziomu importu z I połowy 2015 r., i wyniósł 333,1 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 595,3 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną nieco się poprawił, pozostając jednak na ujemnym poziomie -220,2 mln EUR. W I połowie 2016 r. Polska wyeksportowała także 143,3 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (wzrost o 5,5%) o wartości blisko 471 mln EUR oraz około 35 tys. ton mrożonej wołowiny (spadek o 5,5%) o wartości 115,9 mln EUR.

Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -198 mln EUR. O ujemnym saldzie w handlu żywcem zadecydowała utrzymująca się wysoka wartość po stronie importu trzody chlewnej oraz drobiu. W analizowanym okresie wyeksportowano z Polski żywiec wołowy o wartości 21,1 mln EUR, tj. o 11,6% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zwiększyła się o 92% do 5,8 mln EUR. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim do Niemiec (blisko 16 tys. sztuk, czyli 50% eksportu), Czech (około 9 tys. sztuk, 28% udział w eksporcie), Włoch (3,5 tys. sztuk, 11% udział w eksporcie), na Słowację (1,6 tys. sztuk, 5% udział w eksporcie), Węgry (ponad 800 sztuk, 2,5% udział w eksporcie), do Rumunii (prawie 560 sztuk, 1,8% udział w eksporcie), a także do Holandii i na Litwę. W omawianym okresie Polska sprowadziła ponad 3 mln sztuk żywca wieprzowego (wzrost o 5,4%) o wartości 173,4 mln EUR, tj. o 2,6% mniejszej niż w I połowie 2015 r. Wartość importu drobiu obniżyła się nieznacznie (o 0,2%) do 75,3 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii (2 mln 283 tys. sztuk), Niemiec (331 tys. sztuk), Holandii (230 tys. sztuk), Litwy (98 tys. sztuk), Finlandii (27 tys. sztuk), Czech (25 tys. sztuk), Łotwy (8 tys. sztuk), Słowacji (8 tys. sztuk) oraz z Estonii.

W omawianym okresie Polska wyeksportowała 157,6 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 4,6% więcej niż w I połowie 2015 r. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 3,3% do 462,2 mln EUR. W miesiącach styczeń-czerwiec 2016 r. wyeksportowano z Polski łącznie 46,3 tys. ton kiełbas o wartości 129,3 mln EUR. Kiełbasy wywożono głównie do Wielkiej Brytanii, Litwy, Niemiec, Danii, na Węgry, do Słowacji, Irlandii, Czech, Rumunii, Łotwy, Francji, Bułgarii, Holandii, Szwecji, a ponadto do Hiszpanii, Belgii, Włoch, Portugali, Gabonu, Estonii, Kosowa, Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów mięsnych do Polski wyniósł 11,4 tys. ton, i był o ponad 6% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu obniżyła się o 8,9% do 48,1 mln EUR.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Ministerstwa Finansów i analizy własnej

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand