Według „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” z października br., w 2016r. produkcja brutto wieprzowiny w UE wzrośnie o 1% w skali roku do 23,6mln ton, a w 2017r. obniży się o 0,3% do 23,5mln ton. Według spisu pogłowia trzody chlewnej z maja i czerwca br., stado reprodukcyjne świń w krajach będących głównymi producentami w UE zmniejszyło się o 420 tys. szt. Największa redukcja miała miejsce w Polsce (-150 tys. szt.), Niemczech(-107 tys. szt.), Holandii (-53 tys. szt.), Hiszpanii (-34 tys. szt.)i Francji (-29 tys. szt.).Pomimo tego, w drugim kwartale br. produkcja wieprzowiny w UE wzrosła o 3,2%w skali roku wobec 0,7% wzrostu w pierwszym kwartale. Wzrost produkcji był stymulowany wysokim eksportem do Chin oraz znaczną zwyżką cen wieprzowiny. Prawie wszystkie państwa członkowskie zanotowały w drugim kwartale br. wzrosty produkcji lub spowolnienie jej spadku. Poziom wytwarzania zmniejsza się nadal w Danii, Austrii i Belgii, a Niemczech spadek produkcji zaczął zwalniać. Pomimo spadku pogłowia loch, zwyżkę produkcji w pierwszym półroczu br. zanotowały nadal m.in. Holandia, Francja i Polska. Wzrost produkcji był możliwy dzięki wysokiemu importowi trzody, zwłaszcza prosiąt. Wewnątrzunijny handel żywą trzoda chlewną staje się w ostatnich latach coraz ważniejszy, stanowiąc ponad 10% ubojów. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. handel żywcem w ramach UE zmniejszył się o 14%(w szt.). Zmniejszył się wywóz żywych świń z Holandii i Niemiec, w tych krajach preferowano tucz i uboje na rynku krajowym. W drugim półroczu br. przewidywane jest spowolnienie unijnej produkcji wieprzowiny z uwagi na dalszą redukcję pogłowia loch i niedobór prosiąt. Spożycie wieprzowiny na jednego mieszkańca UE w 2016r. spadnie w skali roku o 1%do 40,9kg, a w 2017r. ustabilizuje się zgodnie z tendencją obserwowaną w ciągu ostatnich 10 lat.

Według prognoz Komisji Europejskiej, w 2016r. unijny eksport mięsa wieprzowego wzrośnie w skali roku prawdopodobnie o 24% do rekordowego poziomu 2,7mln ton, głównie dzięki znacznemu zapotrzebowaniu ze strony Chin, gdzie postępuje restrukturyzacja krajowego sektora trzody chlewnej. Prowadzone obecnie negocjacje w sprawie dostępu do innych rynków zbytu, zamkniętych ze względu na restrykcje sanitarno-weterynaryjne, mogą jeszcze poprawić sytuację unijnych eksporterów. Od stycznia do lipca br. unijny eksport wieprzowiny wzrósł aż o 44%. W drugim kwartale br. wysyłki do Chin przekraczały 100 tys. ton miesięcznie i stanowiły ponad 40% całkowitego eksportu unijnej wieprzowiny. W pierwszym półroczu br. Chiny sprowadziły zza granicy 780 tys. ton tego gatunku mięsa, czyli tyle co w całym 2015 r. Wszystkie państwa członkowskie UE, które mogą eksportować wieprzowinę do Państwa Środka, zanotowały 2-3-krotne wzrosty wywozu. Największy udział miały Niemcy(31%), Hiszpania(19%)i Dania(17%). Polska nie może eksportować bezpośrednio wieprzowiny do Chin ze względu na restrykcje handlowe spowodowane afrykańskim pomorem świń (ASF). Ważniejszymi eksporterami do Chin spoza krajów UE były w pierwszym półroczu br. USA i Kanada z 14% i 11% udziałem w chińskim imporcie. Wzrost eksportu do Chin wpłynął na systematyczną zwyżkę cen wieprzowiny na rynku unijnym od końca kwietnia br. W lipcu br. notowania podskoczyły powyżej 160 EUR/100kg i ustabilizowały się na poziomie 165 EUR/100 kg. Ceny prosiąt w sierpniu br. wynosiły 43 EUR/szt. i były o 30% wyższe niż przed rokiem. Z uwagi na kurs wymiany euro do juana chińskiego, zmniejszenie produkcji wieprzowiny w UE oraz wpływ spowolnienia gospodarczego w Chinach na popyt konsumencki, w2017r. wysyłki unijnej wieprzowiny mogą zmniejszyć się już o5% do 2,6mln ton.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Komisji Europejskiej, „Short Term Outlook for EU”, Autumn 2016 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand