W pierwszej połowie 2016 roku w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano spadek eksportu oraz wzrost importu. Wartość eksportu tej grupy produktów spadła w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 13% do 393,6 mln EUR, natomiast importu wzrosła o 0,4% do 890,9 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej pogorszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi wzrósł do minus 497,3 mln EUR wobec minus 436,4 mln Euro rok wcześniej. Wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tj. nasion, olejów oraz śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy. -1000 -800 -600 -400 -2000 200 400 600 800 1000 II kw.'14 II kw.'15 II kw.'16 mln Euro Polski handel zagraniczny nasionami oleistych i produktami ich przetwórstwa eksport import saldo

W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa podobnie jak w poprzednich latach dominował import. Odnotowano niewielki wzrost wartość importu o 0,4% do 890,9 mln EUR wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. W strukturze towarowej importu największy udział „tradycyjnie” miały makuchy oleistych tj. 74% w ujęciu ilościowym (w tym – 79% stanowiła śruta sojowa). Oleje roślinne miały 14% udział w wolumenie importu całej grupy. Ważną rolę miały również nasiona oleistych, które stanowiły około 10%, natomiast margaryny 2%. Wartość zaimportowanych olejów wzrosła o 21%, a margaryn o 2%, natomiast śrut zmniejszyła się o 8%, nasion o 2%.

W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku miał miejsce 13% spadek wartości eksportu grupy oleistych do 393,6 mln EUR wobec analogicznego okresu 2015 roku, natomiast wolumen eksportu zmniejszył się w tym okresie o 28% do 685,3 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów, śrut, nasion oraz margaryn. Wartość sprzedaży za granicę olejów zmniejszyła się o 3%, śrut o 38%, nasion o 29%, a margaryn wzrosła o 16%. Wartość eksportu olejów była na poziomie 197,8 mln Euro. W strukturze towarowej eksportu tej grupy produktów największy udział miały: śruty (36% w ujęciu ilościowym), oleje (37%), nasiona (17%) oraz margaryny (10%).

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: CIHZ

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand