Od pewnego już czasu we wszelkich analizach i prognozach, dotyczących cen zbóż podkreśla się fakt szybko rosnącego wpływu na nie zużycia w produkcji bioetanolu amerykańskiej kukurydzy. Rzeczywiście, zdecydowanie ponad 30% zbiorów tego zboża w USA, u największego światowego producenta, trafia do destylacji. Tempo wzrostu tego zużycia ma również przesądzać o spadku amerykańskich zapasów kukurydzy, mimo systematycznego zwiększania produkcji tego zboża w USA. Ma to oczywiście bardzo duży wpływ na rozhuśtany spekulacjami, światowy rynek zbóż, windując ceny nie tylko kukurydzy. Ostatnio pojawiła opublikowano nawet prognozę amerykańskiego departamentu rolnictwa przewidującą, że w bieżącym sezonie więcej kukurydzy zostanie przeznaczone na bioetanol, niż na pasze dla zwierząt.

Po tym szacunku pojawiło się jednak kilka analiz, kwestionujących skalę zmian, sugerowaną w raporcie USDA. Nie wszystkie przy tym wywodzą się ze środowiska producentów etanolu, żywo zainteresowanych w tym, żeby prognozy szybkiego wzrostu popyt nie podbijały cen ich surowca.

Instytut Badań Polityki Rolnej z Uniwersytetu Missouri (FAPRI) przedstawił swoją prognozę, zwracając uwagę na to, że być może USDA nie wziął pod uwagę wpływu na produkcję bioetanolu w USA zapowiedzianego wycofania się z subsydiowania tej działalności z funduszy federalnych. Mają one zostać zlikwidowane do 31 grudnia tego roku. Rocznie na ten cel kieruje się ok. 6 mld dolarów. Powinno to doprowadzić w sezonie rozpoczynającym się 1 września do spadku wytwórstwa etanolu w USA o ok. 5%, a co za tym idzie do zmniejszenia popytu na kukurydzę na rynku amerykańskim. Produkcja powinna wrócić do poprzedniego poziomu po roku, a następnie rosnąć już w wolniejszym tempie, niż to miało miejsce w ostatnich latach. Według tego scenariusza zużycie kukurydzy na cele paszowe oraz na bioetanol zrównają się w 2014 r.

Zachwiać tymi prognozami może jedynie wzrost eksportu amerykańskiego bioetanolu, jeśli wysokie ceny ropy, rosnący kurs reala oraz drożejący cukier podetną wywóz największego dostawcy biopaliwa na rynek światowy – Brazylii. Do tej pory jednak USA eksportowały jedynie ok. 3% swojej produkcji.

Głos zabrali również producenci etanolu. I choć trzeba pamiętać, że są oni bezpośrednio zainteresowani w takim, a nie innym kształcie rynkowych szacunków, to jednak warto zwrócić uwagę na ich komentarz do dwóch punktów analizy, przeprowadzonej przez USDA. Przetwórcy z Renewable Fuels Association twierdzą bowiem, że są w stanie produkować2,77 galonówetanolu z jednego buszla kukurydzy, a nie2,7 galonów, jak przyjęło w swoim szacunku USDA. Przy założeniu produkcji etanolu na poziomie szacowanym przez departament, oznacza to oszczędność rzędu 100 mln buszli. Co więcej, broniąc się przed zarzutami, iż zużywają coraz więcej paszy niezbędnej hodowcom, RFA przypomina iż ok. 1/3 każdego buszla kukurydzy zużytej w destylarni wraca do hodowców w postaci produktów używanych jako białkowe dodatki do pasz.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand