W I połowie 2011 roku saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło około 796,4 mln euro. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 229,8 mln euro. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 149,3 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie 272,4 mln euro. Import wieprzowiny do naszego kraju utrzymał się na wysokim pułapie 252,2 tys. ton. Wartość tego importu wyniosła 484,8 mln euro. Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -212,5 mln euro. W I połowie 2011 roku Polska wyeksportowała także 124,1 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (wzrost o ponad 22%) o wartości 388,3 mln euro oraz nieco ponad 20 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 25%) o wartości 58,1 mln euro. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -28,4 mln euro. O ujemnym saldzie zadecydował znaczny wzrost wartości importu żywca drobiowego, przy równoczesnym spadku wartości eksportu świń. W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 50,8 mln euro, tj. o zaledwie 0,2% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu obniżyła się aż o 57% do 11,7 mln euro. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (ponad 24 tys. sztuk, czyli 37% eksportu), do Rosji (około 21 tys. sztuk, 32% eksportu) oraz na Litwę, na Łotwę i na Białoruś. W I połowie 2011 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości 70,3 mln euro, tj. o 4% większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu zwiększyła się o ponad 28% do 39,4 mln euro. Żywiec wieprzowy był przywożony do Polski głownie z Danii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy i Słowacji. W omawianym okresie Polska wyeksportowała łącznie około 90,1 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 12% większej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 23% do blisko 270 mln euro. W I połowie br. wyeksportowano z Polski 22,3 tys. ton kiełbas o wartości ponad 63 mln euro. Kiełbasy eksportowano głownie do Wielkiej Brytanii, do Dani, na Litwę, do Niemiec, do Czech, na Słowację, do Irlandii, oraz wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 10,7 tys. ton i był o około 2% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu wzrosła jednak o 4% do 42,4 mln euro.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych CIHZ i obliczeń własnych

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand