W dn. 16 sierpnia 2011 r. Komisja Europejska sporządziła decyzję wykonawczą nr 2011/508/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Litwie. Od czasu wykrycia ognisk tej choroby w czerwcu i lipcu br., litewskie władze weterynaryjne wprowadziły środki zaradcze zgodnie dyrektywą Rady 2001/89/WE, w tym m.in. zakazy wywozu do pozostałych państw członkowskich UE. Ze względu na zagrożenie dla unijnych stad trzody chlewnej, Komisja Europejska uznała za konieczne wzmocnienie środków ochronnych podjętych przez Litwę. Na mocy decyzji wykonawczej Komisji 2011/454/UE z dn. 22 lipca br. obszary zapowietrzone i zagrożone chorobą objęte są ograniczeniami do dnia 20 sierpnia 2011 r. W decyzji z dn. 16 sierpnia br. Komisja zobowiązuje Litwę do przestrzegania zakazu wywozu świń do pozostałych państw członkowskich UE oraz do państw trzecich z całego terytorium Litwy do dnia 31 października 2011 r. Ustanowiono również środki w celu ograniczenia do minimum kontaktów między gospodarstwami trzody chlewnej w niektórych regionach Litwy, jak również niektórych usług na poziomie regionalnym.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Dziennika Urzędowego UE z dn. 17.08.2011 r.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand