W I półroczu 2011 r. wartość eksportu ziarna zbóż i produktów przetwórstwa zbożowego z Polski wyniosła 530,8 mln EUR wobec 481,2 mln EUR w analogicznym okresie sezon wcześniej. Odnotowany wzrost wartości wynikał przede wszystkim z większej sprzedaży produktów przetworzonych. W rozpatrywanym okresie spadł natomiast eksport ziarna zbóż – w ujęciu wartościowym z 110 mln EUR do 86 mln EUR, a w ujęciu ilościowym – z 849 tys. ton do 359 tys. ton.  Import zbóż i produktów przerobu w I połowie br. wyniósł wartościowo 453,2 mln EUR, wobec 338,1 mln EUR w tym samym okresie poprzedniego sezonu handlowego. Było to głównie związane ze zwiększonym importem ziarna – wzrost wartości z 123 mln EUR do 207 mln EUR.  W rezultacie bilans w handlu zbożem i produktami przetwórstwa zbożowego pogorszył się z 143 mln EUR w I połowie 2010 r. do 78 mln EUR w I połowie 2011 r.

Źródło: CIHZ, obliczenia własne analityków FAMMU/FAPA

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand