Według wyników badań GUS opublikowanych w dn. 15 września br., pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec lipca 2011 r. wyniosło 13 508,5 tys. szt. i było o 9,1% (o 1 356,9 tys. szt.) niższe niż w lipcu 2010 r. W ciągu roku zmniejszyła się liczebność wszystkich grup hodowlanych stada, w tym macior o 15,7%. W strukturze pogłowia zwiększył się udział

warchlaków (o 0,8 pkt proc.) i tuczników (o 1,2 pkt proc.), zmalał zaś udział prosiąt (o 1,4 pkt proc.) i świń na chów o wadze powyżej 50 kg, w tym macior (o 0,6 pkt proc.). W porównaniu z końcem marca br., gdy stan pogłowia był najniższy od 1964 r., krajowe stado trzody chlewnej zwiększyło się o 3,1%. Wyniki z lipca br. wskazują na pogłębienie trendu spadkowego w hodowli trzody, obserwowanego już w II połowie 2010 r. i w I kwartale br. Pod koniec marca br. pogłowie trzody zmniejszyło się w skali roku o 6,3%, w tym macior o 15,6%. Obecna sytuacja jest wynikiem utrzymujących się od dłuższego czasu niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych chowu świń. Pomimo wzrostu w tym roku cen skupu i cen targowiskowych żywca, rosły również skokowo notowania pasz, co wpływało na niską opłacalność produkcji wieprzowiny. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2011 r. średnia cena skupu trzody chlewnej wynosiła 4,29 zł/kg i była o 10,6% wyższa od ceny z tego samego okresu 2010 r. Na targowiskach cena zwiększyła się o 16,7% do 4,33 zł/kg. W tym samym czasie ceny skupu zbóż podstawowych wzrosły o 98,1% do 88,74 zł/dt. W lipcu br. ceny trzody w skupie wzrosły o 10,2% w porównaniu z lipcem 2010 r. do 4,77 zł/kg, a ceny targowiskowe były o 21,9% wyższe w skali roku i wyniosły 4,79 zł/kg. Ceny skupu zbóż podstawowych w lipcu br. były o 67,5% wyższe niż przed rokiem, a w obrocie targowiskowym wzrosły o 81%. W ciągu roku opłacalność chowu trzody chlewnej obniżyła się o 41,6%. Niska rentowność produkcji skutkuje spadkiem popytu na prosięta i obniżką ich cen. W okresie od stycznia do lipca br. cena prosiąt na targowiskach wynosiła średnio 111 zł/szt. i była o 23,2% niższa niż przed rokiem.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. GUS z dn. 15.09.2011

 

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand