Konferencja w Nałęczowie 22-23 września 2011 r. „ZP – nowa metoda klasyfikacji tusz wieprzowych”

W dniach 22-23 września 2011 r. w Nałęczowie odbyła się konferencja pt. „ZP – nowa metoda klasyfikacji tusz wieprzowych”., która miała na celu poinformowanie przedstawicieli branży produkcji trzody chlewnej i mięsa wieprzowego o nowej w Polsce, bardzo prostej i taniej metodzie szacowania mięsności tusz wieprzowych, korzystnej zwłaszcza dla małych zakładów ubojowych. Metoda ZP – Zwei Punkten Methode – jest metodą szynkową, uwzględniającą liniowe pomiary wskaźników umięśnienia zlokalizowanych w szynce. W odróżnieniu od stosowanej obecnie metody schabowej, nie wymaga stosowania drogich urządzeń zwanych choirometrami. Metoda ta polega na pomiarze grubości słoniny na krzyżu II oraz grubości warstwy mięśni lędźwiowo-pośladkowych, a następnie podstawianiu danych do równania regresji i obliczeniu procentowej zawartości mięsa w tuszy. Pomiary wykonuje się na wiszących półtuszach ciepłych nie później jak 45 minut od momentu kłucia. Zaletą metody jest duża powtarzalność oceny umięśnienia, łatwa weryfikacja i kontrola przeprowadzonej oceny oraz niska cena – do wykonania pomiarów wystarczy nawet linijka, oczywiście wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

W konferencji wzięły udział osoby reprezentujące cała branżę produkcji trzody i wieprzowiny: hodowcy i producenci tuczników, zakłady mięsne, zootechnicy, pracownicy naukowi uczelni rolniczych, a także producenci urządzeń do klasyfikacji tusz wieprzowych. Konferencja umożliwiła wszystkim zainteresowanym stronom szczegółowo zapoznać się z metodyką pomiarów oraz wyrazić opinie na jej temat. Dyskusje prowadzone po wygłoszeniu prezentacji były bardzo burzliwe, ale też owocne, ponieważ pozwoliły na rozwianie obaw związanych ze stosowaniem tej nowej w Polsce metody, oficjalnie zaakceptowanej przez Komisję Europejską do stosowania w naszym kraju w sierpniu br.

Konferencja była jednym z elementów projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie liniowej metody szacowania mięsności tusz” finansowanej ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego na podstawie decyzji ARR numer PPfp-4151-UW-MWp-008/11-8-1130/11. Kontynuacją projektu będą 3 szkolenia praktyczne zakończone egzaminem dla pracowników zakładów mięsnych, którzy po zdaniu egzaminu zdobędą uprawnienia do szacowania mięsności tusz wieprzowych metodą ZP.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand