Tegoroczne zbiory zbóż w Polsce niestety nie można zaliczyć do bardzo udanych, spadek plonowania i pogorszenie jakości ziarna wzmagają obawy o wzrost cen zbóż i produktów zbożowych na rynku krajowym. W bieżącym sezonie spodziewać się możemy wzrostu importu ziarna i to najprawdopodobniej przede wszystkim z innych krajów Unii Europejskiej. Stawiając na import mamy szanse na złagodzenie ewentualnego windowania cen na rynku krajowym. To prawda, że polski rynek zbożowy jest w dużej mierze uzależniony od tendencji światowych, ale obecnie od początku sezonu zarówno w UE, jak i na świecie obserwujemy spadek cen pszenicy. Światowy bilans pszenicy określany jest przez większość wiodących ośrodków analitycznych jako w miarę zrównoważony, co nie daje podstaw do podnoszenia cen tego gatunku na rynku globalnym. Niebagatelna jest też ostra konkurencja o kluczowe rynki zbytu, która zaostrzyła się znacznie po powrocie do grona kluczowych eksporterów Rosji, Ukrainy i Kazachstanu. Będzie to jedną z przyczyn spodziewanego spadku unijnego eksportu pszenicy i zbóż ogółem na rynki krajów trzecich w bieżącym sezonie.Obserwując rynki zagraniczne i analizując obecnie znane czynniki nie ma podstaw do powrotu cen zbóż do poziomów odnotowywanych w sezonach 2007/’08 oraz 2010/’11. W obu tych sezonach rekordowe wzrosty cen zbóż były spowodowane kilkoma czynnikami, a nie tylko spekulacją. W naszej ocenie działania spekulacyjne na giełdach miały przede wszystkim rację bytu w sezonach gorszego urodzaju u większości lub u kilku kluczowych producentów i eksporterów.

Import ziarna zbóż do Polski z UE jest jak najbardziej możliwy. Potrzebne będzie ziarno wysokiej jakości, w tym pszenica konsumpcyjna. Kraje Unii odnotowały całkiem dobre zbiory pszenicy, a wewnątrzunijny potencjał eksportowy jest nadal znaczny.

Jak wskazują dane za I półrocze br. Polska sprowadzała ziarno pszenicy prawie wyłącznie z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Największe ilości zakupiliśmy z Czech, Niemiec, Danii, Słowacji, Holandii. Mniejsze ilości zostały zaimportowane z Francji, Szwecji, Węgier oraz Austrii.

W strukturze produktowej importu zbóż w rozpatrywanym okresie największe udziały miały pszenica (37%), kukurydza (38%) oraz jęczmień (14%).

 

Źródło: komentarz analityków FAMMU/FAPA z wykorzystaniem danych CIHZ

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand