Grupa unijnych aktywistów na rzecz ochrony zwierząt jest rozczarowana propozycjami zmian WPR zaproponowanymi przez Komisję Europejską. Ich zdaniem przegapiono okazję do rozwiązania problemów dotyczących dobrostanu zwierząt, wynikających z intensywnych systemów produkcji rolnej. Aktywiści twierdzą, że systemy te powodują cierpienie milionów zwierząt gospodarskich i są sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców Europy, którzy chcążeby produkty spożywcze były produkowane bez zadawania bólu zwierzętom. Propozycje legislacyjne, pomimo wielokrotnych apeli grup społecznych nie uznają dobrostanu zwierząt, jako dobra publicznego. Zamiast tego skupiają się one na opłacalności produkcji, dbaniu o zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz na działaniu na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Brak płatności podstawowej przewidzianej dla farmerów w celu poprawy dobrostanu zwierząt, świadczy o tym, że dobrostan zwierząt przestał być jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej, jak to było przy okazji poprzedniej reformy w 2003 roku. Rozczarowuje fakt, iż reforma nie zawiera żadnych instrumentów nagradzających farmerów stosujących się do odpowiednich dyrektyw dobrostanu zwierząt oraz nie przewiduje żadnych wystarczająco odstraszających sankcji dla tych producentów, którzy nie przestrzegają prawa unijnego. Zdaniem aktywistów Komisja Europejska nie przestrzega artykułu 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stwierdza, że ustawodawstwo w obszarze rolnictwo musi w pełni uwzględniać wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt. Większość budżetu WPR nadal będzie kierowana na utrzymanie intensywnej produkcji, co zdaniem działaczy jest całkowicie nie do przyjęcia. WPR będzie nadal subsydiować eksport żywca
wołowego do krajów trzecich, pomijając przy tym problemy związane z transportem zwierząt na dłuższe odległości. W ten sposób Komisja Europejska straciła okazję do likwidacji refundacji wywozowych do bydła. W najbliższych miesiącach aktywiści na rzecz dobrostanu zwierząt zamierzają bardzo aktywnie włączyć się w dyskusję z Parlamentem Europejskim oraz Radą w celu włączenia problemów dobrostanu zwierząt w zmiany WPR. Działacze mają nadzieję, że dobrostan zwierząt uznany zostanie za dobro publiczne, czego oczekują mieszkańcy Europy.

Źródło:
FAMMU/FAPA na podst.: TheCattleSite.com z 12.10.11

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand