W 2012 roku saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 mld 765 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie ponad 450 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 363 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie ponad 760 mln EUR. Przywóz wieprzowiny do naszego kraju był zbliżony do poziom importu z 2011 roku, i wyniósł około 582 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 1 mld 201 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -441,2 mln EUR. W 2012 roku Polska wyeksportowała także 212,2 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (spadek o 6%) o wartości blisko 694 mln EUR oraz 48,8 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 21%) o wartości 158,1 mln EUR. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -237,1 mln EUR. O powiększeniu się ujemnego salda w handlu żywcem zadecydował znaczny wzrost wartości importu żywych świń (o 88%). W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 95,6 mln EUR, tj. o 3% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zwiększyła się o 20% do 24,4 mln EUR. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (ponad 67 tys. sztuk, czyli 50% eksportu), na Ukrainę (ponad 17 tys. sztuk, 13% eksportu) oraz na Litwę, do Rosji, na Słowację, do Czech i do Włoch. W 2012 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości ponad 307 mln EUR, tj. o 88% większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu zwiększyła się o 3% do 90,5 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii, Niemiec, Holandii, Litwy i Łotwy. W omawianym okresie Polska wyeksportowała łącznie 209,3 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 10% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 11% do około 584 mln EUR. W minionym roku wyeksportowano z Polski 53,7 tys. ton kiełbas o wartości 137,8 mln EUR. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, na Litwę, do Danii, do Niemiec, do Czech, na Słowację, na Węgry, do Irlandii oraz do wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 23,6 tys. ton i był o 7% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu obniżyła się o ponad 2% do 98 mln EUR.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Min. Finansów i analizy własnej

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand