W dn. 6 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 z dn. 5 kwietnia 2017 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dn. 1 sierpnia do dn. 30 listopada 2016 r. Wsparcie ma na celu złagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jest to drugie źródło pomocy dla producentów objętych skutkami ASF, obok rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Producent świń, ubiegający się o pomoc w ramach rozporządzenia Komisji 2017/647, nie będzie mógł skorzystać z rekompensaty do tych samych sztuk zwierząt, przewidzianych na mocy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji, pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju loch objętych kodem CN 0103 92 11 oraz tuczników objętych kodem CN 0103 92 19. Pomoc dotyczyć będzie łącznie do 50 tys. zwierząt.

Wsparcie będzie przyznane w przypadku spełnienia następujących warunków:

1) świnie były utrzymywane na obszarze Polski wymienionym w załączniku do projektu rozporządzenia i podlegały ograniczeniom handlowym w związku z ASF w dowolnym okresie między 1 sierpnia a 18 listopada 2016 r.;

2) zwierzęta były obecne na obszarze kwalifikującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty restrykcjami lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym dniu;

3) zwierzęta zostały ubite w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.;

4) producent ubiegający się o pomoc nie skorzystał, w odniesieniu do tych samych sztuk zwierząt, z pomocy państwa, ubezpieczeń lub wkładu finansowego UE w ramach rozporządzenia nr 652/2014.

Wśród warunków rozporządzenia Komisji uprawniających do otrzymania pomocy nie będzie warunku niezwiększania produkcji świń.

W rozporządzeniu Komisji przewidziano następujące stawki pomocy:

1) lochy - 0,34 EUR/kg masy tuszy;

2) inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regionie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu dostawy świń do ubojni i ceną faktycznie zapłaconą producentowi zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż:

(a) 0,23 EUR/kg dla świń o masie tuszy do 93 kg;

(b) 0,34 EUR/kg dla świń o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg;

(c) 0,46 EUR/kg dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.

Obszar objęty pomocą to, zgodnie z wnioskiem Polski, obszar tzw. małych pasków (decyzje Komisji 2016/1367 i 2016/1406) oraz obszary wyznaczone aktami prawa lokalnego wokół ognisk ASF, a także obszar części III załącznika do decyzji 2014/709/UE (tzw. strefa niebieska). Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów wdrażającym rozporządzenie Komisji w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, tak aby umożliwić jego realizację.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dz. U. UE z dn. 06.04.17, minrol.gov.pl

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand