Od dnia 19 kwietnia br. wchodzą w życie nowe zasady śledzenia importowanych produktów ekologicznych, które weszły w życie rozporządzeniem wykonawczym UE/1842/2016 z dnia 14 października 2016 roku (L282/19) (patrz wiadomości z 21 października 2016 roku). Wg nowych zasad certyfikaty importowe będą funkcjonować w ramach działającego systemu Trade Control&Expert System (TRACES). Celem posunięcia jest zwiększenie przejrzystości oraz redukcja fałszerstw w sektorze produktów ekologicznych oraz podąża ono za rekomendacją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz oczekiwaniem Państw Członkowskich z 2011 roku, który postulował śledzenie operatorów i władz oraz dostarczanie danych statystycznych o imporcie. Wg komisarza ds. rolnictwa Hogana e-świadectwa poprawią standardy bezpieczeństwa żywnościowego, zatem i zaufanie do produktów ekologicznych. Od 19 kwietnia br. obowiązuje jeszcze 6 miesięczny okres przejściowy, kiedy 2 systemy papierowy oraz elektroniczny będą obowiązywały równolegle.

Tymczasem spotkanie techniczne dot. reformy zasad działania rynku produktów ekologicznych (trialog pomiędzy: KE, PE i Rada) ma się odbyć 3 i 30 maja br.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 32-17

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand