System SPF - system pozyskiwania tzw. świń SPF (specific pathogen free), czyli wolnych od specyficznych bakterii chorobotwórczych.

System SPF funkcjonujący na fermie Brylewo oparty jest na zasadach Health Status Departament. Zwierzęta, którymi została zasiedlona ferma, zostały pozyskane w technologii MEW - ultrawczesne odsadzenie w osłonie antybiotykowej. Poziom bezpieczeństwa panujący na fermie (dla stad zarodowych) odpowiada najwyższemu oznaczeniu, czyli RED SPF o charakterze wzrastającym.


STATUS RED SPF

Dzięki najwyższemu statusowi zdrowotnemu RED SPF producent/hodowca, który korzysta z naszego materiału osiąga wymierne korzyść w postaci:

 • zmniejszenia kosztów obsługi weterynaryjnej
 • poprawy wydajności loch, np. plenności, okresu międzymiotu i masy prosiąt
 • optymalizacji remontu stada
 • ograniczenia kosztów żywienia
 • skrócenia czasu tuczu
 • pozyskania wystandaryzowanego żywca lub prosiąt

POSTĘP HODOWLANY

 • W celu osiągnięcia szybszego postępu hodowlanego w procesie selekcji posługujemy się Zbiorczą Wartością Hodowlaną BLUP obliczaną w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach k. Krakowa.
 • Wartość hodowlana jest szacowana na postawie przyżyciowej oceny użytkowości tucznej i rzeźnej, tj.: przyrostów dziennych i procentowej zawartość mięsa w tuszy oraz na podstawie oceny użytkowości rozpłodowej loch, czyli liczbie prosiąt żywo urodzonych i odchowanych do 21 dnia.
 • Pomiarów dokonujemy aparatem Piglog 105. Z uzyskanych wyników pomiarów PZHiPTCh „POLSUS” wylicza indeks oceny przyżyciowej. Pozwala to podejmować decyzje wcześniej niż będzie poznana faktyczna wartość użytkowa.

BIOASEKURACJĘ STADA ZAPEWNIAJĄ:

 • Trzy strefy buforowe i rygor dostępu.
 • Harmonogram pobierania prób do badań (krew, kał, wymazy - 20 prób/miesiąc).
 • Rejestracja i kontrola zdarzeń.
 • Monitoring stosowanych kuracji.
 • System SLIDE do gromadzenia i analiza danych.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia oparte na wynikach laboratoryjnych.
 • Własny transport zwierząt wyspecjalizowanym pojazdem (konieczna dokumentacja dezynfekcji).
 • Piec do spalania materiału biologicznego, który eliminuje konieczność wjazdu samochodów odbioru padliny.

AKLIMATYZACJA

Aklimatyzacja zakupionych zwierząt do stad obciążonych powinna polegać na uchronieniu ich przed chorobą lub kontrolowanym zakażeniu. Błędem jest pominięcie tego elementu, co może skutkować zmianami w postaci utraty libido przez knury lub zaburzeniem rui u loszek.

Zalecenia przed wprowadzeniem zwierząt do stada

 • Okres kwarantanny 3-6 tyg. z ograniczonym kontaktem z innymi zwierzętami hodowli.
 • Po 3 dniach od dostarczenia przez okres 14 dni pożądane jest podanie leków z grupy tetracyklin w wodzie do picia.
 • Jeśli stado jest obciążone APP (Pleuropneumonia) zwierzę przez kolejny tydzień powinno otrzymywać amoksycyklinę w wodzie do picia.
 • Jeśli stado jest obciążone Mykoplazmą, to w pierwszym tygodniu pobytu zlecić lekarzowi weterynarii zaszczepienie zwierzęcia przeciw tej chorobie.
 • W kolejnym tygodniu należy przeprowadzić szczepienia przeciw PRRS i APP, jeśli stado jest obciążone tymi chorobami (należy umożliwić zwierzętom kontakt z kałem zwierząt z gospodarstwa)
 • Ze względu na specyfikę każdego stada, na temat kwarantanny dla zwierząt SPF dodatkowo powinien wypowiedzieć się lekarz weterynarii prowadzący stado.

Szczepienia

Dostarczane zwierzęta są zaszczepione 2 tyg. przed sprzedażą przeciwko parwowirozie, różycy i cyrkowirozie. Dalsze szczepienie przeciwko tym chorobom powinno się kontynuować cyklicznie dwu-trzykrotnie w ciągu roku.


OFEROWANY MATERIAŁ WOLNY JEST OD NASTEPUJĄCYCH CHORÓB:

 1. PRRS - Zespół rozrodczo-oddechowy
 2. Mycoplazmowego zapalenia płuc
 3. Zakaźnego zanikowego zapalenia nosa
 4. APP - Pleuropneumoni
 5. Grypy świń
 6. Salmonellozy (Salmonella typhimurium szczep jednofazowy)
 7. Dyzenterii świń
 8. Choroby Aujeszkego
 9. Jelitowych i skórnych inwazji pasożytniczych
 10. Leptospirozy
 11. Brucellozy świń

 

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ „GARZYN" Sp. z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńska 34
64-120 Krzemieniewo
woj. wielkopolskie

tel./fax: 65 536 60 44
tel.: 65 536 60 52 dział zootechniki
tel.: 65 536 60 53 dział sprzedaży
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand