Warszawa, 27.02.2015 r.

Zamawiający:

PZHiPTCh „POLSUS”

ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

Numer sprawy: 1/2015/DRiW/FAPA

Dotyczy:

Udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) na  realizację szkoleń w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacja szkoleniowa „NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13), dla rolników posiadających stada powyżej 20 loch, zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” informuje, że udzielił zamówienia na realizację jednego dwudniowego szkolenia w województwie wielkopolskim w dniach 2 i 3.03.2015 r. w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, następującemu Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego nr sprawy 1/2014/DRiW/FAPA,:

Wykonawca - nazwa

Wykonawca - adres

Data zawarcia umowy

Czas obowiązywania Umowy

Artur Jabłoński

Kajetanów 48A, 24-100 Puławy

27.02.2015

2 i 3.03.2015

 

W dniu 27.02.2015 r. opublikowano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 26979-2015. Ogłoszenie dostępne jest na stronie:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=26979&rok=2015-02-27

Rejestr zmian:

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand