System został  opracowany przez PZHiPTCh „POLSUS” i Związek „Polskie Mięso". W dniu 11 XII 2009 r. Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności

PQS jest kompleksowym systemem produkcji wieprzowiny wysokiej jakości. Jego celem jest produkcja chudego, nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. System obejmuje etap produkcji pierwotnej (hodowlę i produkcję trzody chlewnej), obrót przedubojowy i przetwórstwo. Opracowane dla Systemu PQS standardy postępowania na każdym z tych etapów wpływają na końcową jakość produktu i gwarantują  uzyskanie mięsa wieprzowego o  szczególnej, wysokiej  jakości. Mięso wyprodukowane w Systemie PQS charakteryzuje się szeregiem korzystnych parametrów, które zwiększają jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów.

System jest dobrowolny i otwarty, tzn. może do niego przystąpić każdy uczestnik łańcucha produkcyjnego, który dobrowolnie zdecyduje się na przestrzeganie dodatkowych wymogów, określonych dla każdego etapu produkcji. System gwarantuje także pełną identyfikowalność uzyskanego produktu – można odtworzyć historię od partii mięsa do stada, z którego to mięso pochodzi.

System gwarantuje wiarygodność, zarówno w zakresie wysokiej jakości produktu, jak i jego identyfikowalność, ponieważ zostaje ona potwierdzona poprzez kontrolę niezależnej jednostki certyfikującej, której dobrowolnie poddają się  wszyscy uczestnicy systemu PQS.

Produkcja wieprzowiny w Systemie PQS odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz  ludzi, jak również z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.

Dowiedz się więcej o Systemie Jakości Wieprzowiny PQS

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand