sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr CEN.DRR.WFP.705.125.2019.ASB.3 z dnia 28.03.2019 r.

Głównym celem zadania jest zmiana negatywnego wizerunku wieprzowiny i popularyzacja uzyskanych wyników badań, a także zachęcenie do spożywania polskiego mięsa wieprzowego. Zakładanym celem zadania jest także wzrost spożycia i utrzymanie sprzedaży wieprzowiny na rynku krajowym poprzez upowszechnianie informacji na temat uzyskanych wyników badań, które potwierdzają, że polskie mięso wieprzowe  jest bezpieczne dla konsumentów. W ramach zadania prowadzone są działania wielokierunkowe, które pozwolą na utrwalenie w świadomości poszczególnych grup docelowych pozytywnego przekazu nt. wieprzowiny, w tym m.in. przygotowanie i druk folderów i kalendarzy, reklama w prasie dedykowanej wybranym grupom odbiorców, czy organizacja jednodniowej konferencji. Zaplanowana konferencja ma na celu popularyzację uzyskanych wyników badań w zakresie kontrolowanej alergenności polskiego mięsa wieprzowego, braku zanieczyszczeń w mięsie  i bezpiecznych poziomów związków fosforu, azotu i metali ciężkich, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, a także wyników o jego aktualnej wartości odżywczej i prozdrowotnej.

W ramach realizacji I etapu zadania wykonane zostały prace związane z przygotowaniem merytorycznym i graficznym reklam oraz artykułów sponsorowanych dotyczących wyników badań w kierunku alergenności mięsa wieprzowego, braku zanieczyszczeń, metali ciężkich, dioksyn, pestycydów oraz wartości odżywczej polskiej wieprzowiny. Reklamy i/lub artykuły sponsorowane ukazały się w czasopismach o tematyce dietetycznej, gastronomicznej oraz w prasie codziennej. Zgodnie z założeniami zostały wykonane również prace związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych do folderu/broszury, a także projektem graficznym, przygotowaniem do druku i drukiem ww. opracowania. Foldery stanowią kompendium wiedzy w zakresie, zarówno uzyskanych wyników badań dotyczących mięsa wieprzowego oraz walorów odżywczych i dietetycznych tego rodzaju mięsa.

II etap zadania to działania związane z organizacją konferencji, mającej na celu popularyzację uzyskanych wyników badań, drukiem kalendarzy, a także kontynuacją publikacji reklam i/lub artykułów sponsorowanych w prasie dedykowanej wybranym grupom odbiorców.

Konferencja „Polska wieprzowina mięsem bezpiecznym dla konsumentów” odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka ul. Nowoursynowska 159c (budynek nr 32, sala 57) o godz. 10.00.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

  1. Folder/broszura – Zdrowe odżywianie, czyli POLSKA WIEPRZOWINA MIĘSEM BEZPIECZNY, DLA KONSUMENTÓW
  2. Zaproszenie na konferencję (19.11.2019 r., godz. 10.00)

 

 

Konferencja „Polska wieprzowina mięsem bezpiecznym dla konsumentów”

sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

W dniu 19 listopada 2019 r. odbyła się konferencja „Polska wieprzowina mięsem bezpiecznym dla konsumentów”, sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Wydarzenie miało na celu popularyzację uzyskanych wyników badań m.in. na temat kontrolowanej alergenności polskiego mięsa wieprzowego, braku zanieczyszczeń w mięsie  i bezpiecznych poziomów związków fosforu, azotu i metali ciężkich, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów, oraz wyników o jego aktualnej wartości odżywczej i prozdrowotnej.

Wykłady poprowadzone były przez uznanych ekspertów. Wśród prelegentów znalazła się prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, prof. dr hab. Wiesław Przybylski również przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, dr hab. Dariusz Lisiak z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu oraz dr inż. Ewa Poławska z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PQN w Jastrzębcu.

Do odbiorców przekazywanych treści należeli głównie konsumenci, w tym m.in.: nauczyciele akademiccy i studenci, środowiska związane żywnością i żywieniem oraz instytucje branżowe.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne w tym foldery stanowiące kompendium wiedzy w zakresie uzyskanych wyników dotyczących alergenności, a także walorów odżywczych wieprzowiny.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand