Grupa została powołana przez Komisarza Wojciechowskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej (Rolnictwa i Rybołówstwa) w dniu 21 lutego 2022 r. w związku z wieloma problemami dotykającymi sektor wieprzowiny, m.in. ograniczeniami związanymi z COVID-19, zahamowaniem eksportu do Chin, rozprzestrzenianiem się ASF, rosnącymi kosztami produkcji i skutkami  rosyjskiej inwazji na Ukrainę.  Podczas cyklu 5 spotkań odbyło się ponad 60 prezentacji  przedstawionych przez producentów, przedsiębiorców, przedstawicieli resortów krajów członkowskich UE, Komisji Europejskiej oraz środowisk akademickich. W trakcie  spotkań omawiano szereg kwestii, w tym również kontrowersyjnych w celu wypracowania zaleceń, które zapewnią zrównoważony rozwój sektora i jego odporność pod względem społeczno-ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Zalecenia w zakresie klimatu i środowiska

  • Zwiększenie świadomości rolników w zakresie konieczności przyjęcia bardziej zrównoważonego rolnictwa, w tym gospodarowania obornikiem i redukcji emisji;
  • Rozwój przetwórstwa obornika (np. produkty RENURE) i efektywniejsze wykorzystanie nawozów organicznych;
  • Zaprojektowanie zrównoważonych ram gospodarowania obornikiem do celów nawozowych;
  • Wspieranie lokalnych rozwiązań w zakresie biogazu opartych na gnojowicy, pozostałościach i odpadach, które obejmują nie tylko hodowlę i produkcję trzody chlewnej, ale także lokalne społeczności

Zalecenia w zakresie badań  i innowacji

  • Zaangażowanie użytkowników końcowych (producentów, usług doradczych itp.) w projekty badawcze i innowacyjne;
  • Przyspieszenie transferu wiedzy między rolnikami, doradcami i naukowcami, lepsze wykorzystanie usług doradztwa rolniczego.
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand