W odróżnieniu do swoich poprzedników kładę nacisk na równowagę w gospodarce rolnej i wsparcie rodzinnych małych i średnich gospodarstw rolnych, a nie - jak to bywało wcześniej - dużych przedsiębiorstw – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Dziś odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra Grzegorza Pudy i komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego na temat rekomendacji do Planu Strategicznego dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że w ramach tego Planu przewidziano wsparcie w systemie płatności bezpośrednich, którego celem jest stabilizacja dochodów małych gospodarstw i zmniejszenie dysproporcji między małymi i średnimi, a dużymi gospodarstwami.

–  Za niezbędne w poprawie warunków gospodarowania i zamieszkania na wsi uważamy większe zaangażowanie polityki spójności w poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich – poinformował minister.

Minister Puda podkreślił, że wspólnie z komisarzem Wojciechowskim uważają, że środki z WPR powinny trafiać bezpośrednio na wieś, a wszystkie działania liniowe – drogi, kanalizacja powinny być finansowane z innych źródeł.

Szef resortu rolnictwa zapewnił również, że będzie kontynuacja wsparcia młodych rolników. Zwrócił ponadto uwagę, że istotne jest także zapewnienie transferu wiedzy i innowacji.

–  Chcemy, aby rolnictwo było nowoczesne, ekologiczne, ale przede wszystkim scyfryzowane, takie które będzie mogło konkurować na rynku europejskim, ale także poza nim – podkreślił minister.

Dodał jednocześnie, że zaproponowany został szeroki katalog instrumentów wsparcia, który pozwala na wprowadzenie nowych technologii produkcji w małych, rodzinnych gospodarstwach rolnych, które odgrywają dużą rolę w ochronie środowiska i klimatu.

Minister zwrócił uwagę, że kontynuowane będzie także wsparcie małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego poprzez różnego rodzaju mechanizmy rynkowe. Zakładane jest wsparcie organizacji pionowej i poziomej producentów, w szczególności spółdzielni rodzinnych gospodarstw rolnych.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że te wszystkie elementy pozwolą na skrócenie łańcucha dostaw żywności.

– Chcemy, aby te łańcuchy były krótsze, by transport nie musiał być prowadzony na duże odległości – stwierdził minister.

Minister Grzegorz Puda podkreślił, że wszystkie instrumenty wsparcia będą skuteczne jeśli równocześnie zapewnione zostanie komplementarne wsparcie, w dużej skali, rozwoju obszarów wiejskich poprzez politykę spójności.

– Wszystkie elementy, o których dziś mówimy – zalecenia i rekomendacje Komisji Europejskiej, nowej WPR - wpisują się w program rolny Prawa i Sprawiedliwości, który jest obecnie realizowany – zaznaczył minister.

– Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, którą w tej chwili przeprowadzamy w całej Unii Europejskiej jest na etapie prac legislacyjnych – poinformował komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski.

Wynikiem prowadzonych ostatecznych negocjacji między Parlamentem, Radą i Komisją Europejską będą trzy główne rozporządzenia stanowiące filar reformy WPR.

–  Najważniejszym z nich będzie rozporządzenie, które dotyczy planów strategicznych – dodał komisarz.

Według komisarza Wojciechowskiego będzie to obszerny dokument, w którym cała WPR będzie rozpisana na konkretne działania w każdym z 27 państw członkowskich. Te plany będzie akceptować ostatecznie Komisja Europejska.

Zdaniem KE najważniejszą kwestią do rozwiązania w Polsce są małe gospodarstwa.

– Chodzi o to, aby większy strumień środków popłynął właśnie do tych gospodarstw – stwierdził komisarz.

Komisarz Wojciechowski zwrócił uwagę, że w skali UE przez ostatnią dekadę straciliśmy 4 mln gospodarstw i temu trzeba zapobiec.

– Małe i średnie gospodarstwa są niezwykle ważne dla zrównoważonego rozwoju, a także w ogóle dla rozwoju obszarów wiejskich – powiedział komisarz Wojciechowski i dodał – to muszą być tak skonstruowane programy, aby skorzystały z nich setki tysięcy rolników.

Komisarz zwrócił również uwagę na problem krótkich łańcuchów dostaw, gdyż w skali UE produkty rolno-spożywcze wożone są średnio na odległość 177 km.

– Zdecydowany nacisk kładziemy na to, żeby tam gdzie się da, żywność produkować i sprzedawać bardzo blisko – podkreślił komisarz.

Stwierdził ponadto, że w Polsce trzeba odbudować przetwórstwo, z którym jest obecnie bardzo źle. Jest ono bardzo skoncentrowane. Brakuje przetwórstwa lokalnego.

– Polska nie jest krajem skazanym jedynie na eksport. Ma możliwości lokowania swojej produkcji na rynku wewnętrznym. Trzeba lepiej wykorzystać te możliwości – stwierdził komisarz Wojciechowski.

Kolejnym zagadnieniem, na który zwrócił uwagę dzisiejszy gość ministra Grzegorza Pudy jest konieczność zaangażowania wszelkich możliwych funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

– Nie będziemy mieli rolnictwa, jak ludzie uciekną ze wsi. Tak może być jak się nie poprawi warunków życia na wsi w istotny sposób – stwierdził komisarz.

Zwrócił uwagę na konieczność poprawy komunikacji i transportu publicznego.

Janusz Wojciechowski poinformował także, że duży nacisk w nowej WPR kładziony jest na dobrostan zwierząt.

– Planujemy dobrostan zwierząt ująć jako jeden z ekoprogramów – poinformował dodając, że – część dopłat bezpośrednich będzie trafiać tylko do tych gospodarstw, które wejdą w programy podwyższonego dobrostanu.

Dodał ponadto, że utrzymane będzie wsparcie z II filara na inwestycje w tym zakresie.

Komisarz podkreślił, że na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa zapadła decyzja o stworzeniu europejskiego znaku dobrostanu zwierząt. Będzie on przyznawany tylko tym produktom, które na wszystkich etapach zachowały warunki wysokiego dobrostanu zwierząt.

– To będzie wielki atut rynkowy rolnictwa europejskiego, a rolnictwo polskie ma tutaj szczególne warunki, co pokazuje chociażby program dobrostan plus, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników –  podkreślił komisarz Wojciechowski.

– Komisja Europejska daje zielone światło do zielonej reformy rolnictwa polskiego – dodał.

Na zakończenie konferencji minister Grzegorz Puda zaapelował do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag i propozycji, które będą wnikliwie analizowane, tak aby Plan Strategiczny umożliwił dalsze unowocześnianie polskiego rolnictwa i polskiej wsi z zachowaniem jak najlepszych doświadczeń, tradycji i potencjału rozwojowego.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand