Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju wymaga, aby w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego CoVID-19 rząd przewidział stworzenie „zielonego korytarza” dla producentów i dostawców żywności. Szczególnej uwagi wymaga sektor produkcji zwierzęcej, ze względu na konieczność zapewnienia nieprzerwanej obsługi i dobrostanu utrzymywanych zwierząt.

Objęcie kwarantanną rolników lub pracowników obsługi może skutkować brakiem opieki nad zwierzętami przez okres dwóch tygodni lub dłużej, w przypadku kolejnych nakładanych okresów kwarantanny. Zorganizowanie szybkiego zastępstwa nie będzie możliwe, z uwagi na specjalizację w poszczególnych etapach obsługi zwierząt, a dodatkowo z powodu ograniczeń bioasekuracyjnych związanych z zagrożeniem ASF.

Skala problemu jest bardzo duża i wymaga niezwłocznych działań, gdyż dotyka wielu sektorów (świnie, drób, bydło itd.). Z jednej strony posiadacz zwierząt jest zobowiązany do zapewnienia utrzymywanym zwierzętom dobrostanu, z drugiej przepisy specustawy mogą nałożyć na pracowników ferm obowiązek kwarantanny bez możliwości jej opuszczania pod karą administracyjną 5 tys. złotych.

Branża produkcji trzody chlewnej, nie czekając na wytyczne z ministerstwa i GIS podjęła już szereg oddolnych działań prewencyjnych, które ograniczają kontakt pracowników obsługi ferm i w pewnym stopniu mogą złagodzić skutki ewentualnej kwarantanny pracowników. Zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania, które częściowo mogą być wprowadzone w ramach obowiązujących przepisów:

  • Podzielono załogi pracownicze na dwie zmiany, które nie kontaktują się ze sobą ani w czasie pracy, ani poza pracą. Między zmianami zachowana jest minimum 30 minutowa przerwa. W przypadku potwierdzenia infekcji CoVID-19 u pracowników z jednej zmiany, przez 2 tygodnie kwarantanny całość obowiązków przejmuje druga zmiana.
  • Pracownicy jednej zmiany pracują w różnych miejscach fermy, sekcjach lub działach, większość zadań jest wykonywana samodzielnie, bez konieczności kontaktu z innymi osobami. Dojazd do pracy odbywa się indywidualnie własnymi samochodami lub rowerami, bez konieczności korzystania z transportu publicznego. W niektórych przypadkach pracodawca zapewnia samochód pracownikowi, aby mógł dojechać do pracy. Pracownicy są poinformowani, że w razie gorączki, kaszlu, duszności lub innych objawów chorobowych mają nie przychodzić do pracy.
  • Zminimalizowano usługi wszystkich kontraktowych firm zewnętrznych. Dozowniki z dezynfektantami zamontowane zostały przy każdym wejściu na fermę, pracownicy korzystają z nich przy wejściu i przy wyjściu z fermy. Samochody przyjeżdzające na teren fermy są myte i dezynfekowane, kierowca zmienia buty i ubiera odzież ochronną, za każdym razem buty i ubranie są czyste. Kierowcy pojazdów wyjeżdzających na fermę (pasza, paliwa, transport zwierząt) nie mają żadnego kontaktu fizycznego z obsługą fermy. Kierowcy pojazdów (pasza, transport zwierząt) mają na wyposażeniu samochodu jednorazowe rękawiczki, żele dezynfekujące.

Źródło: www.kzp-ptch.pl

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand