Efektem wspólnych działań powstałego przed dwoma miesiącami Porozumienia branżowego ds. walki z ASF (POROZUMIENIE) jest list skierowany do premiera,  prezydenta oraz przewodniczących sejmowej i senackiej komisji rolnictwa, w którym zawarte zostały wnioski i rekomendacje służące poprawie skuteczności walki z ASF.

Dotyczą one przede wszystkim:

 • centralnej i wojewódzkiej koordynacji walki z wirusem ASF
 • zwiększenia bioasekuracji
 • odstrzału sanitarnego, badania i utylizacji padłych dzików
 • nadzoru weterynaryjnego
 • ograniczania skutków gospodarczych związanych z ASF
 • odszkodowań i rekompensat dla rolników i zakładów mięsnych
 • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej walki z ASF

 W zakresie ograniczania skutków gospodarczych związanych z ASF POROZUMIENIE postuluje m. in.:

 • wsparcie finansowe dla hodowców świń, które zrekompensuje im poniesione straty i zapobiegnie rezygnacjom z hodowli. ASF jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa stad hodowlanych. Wprowadzenie ograniczeń w  przemieszczaniu zwierząt w strefach powoduje  trudności w obrocie materiałem hodowlanym lub  jego całkowitą blokadę. Hodowca  musi partycypować w   kosztach prowadzenia oceny wartości użytkowej świń w wysokości  30% kosztów usługi. Ponosi ryzyko, że w sytuacji  braku sprzedaży materiału hodowlanego, na ocenę którego poniósł koszty,  będzie  zmuszony sprzedać  ocenione loszki i knurki   jako  zwykłe  tuczniki. Poza tym tuczniki w strefach są tańsze niż poza strefami. Nie zrekompensuje to 30%  udziału własnego w kosztach  oceny oraz innych kosztów związanych z hodowlą. Taka sytuacja sprzyja rezygnacji z prowadzenia hodowli. Widać to w spadku populacji loch hodowlanych objętych oceną wartości użytkowej, które  stanowią własny (krajowy) potencjał hodowlany i są elementem zachowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju;
 • umożliwienie przemieszczania świń i ich materiału biologicznego ze strefy czerwonej do strefy białej na podstawie świadectwa wystawionego przez PLW fermy wysyłającej. PLW fermy przyjmującej nie może sprzeciwiać się takim przemieszczeniom, jeżeli warunki przemieszczenia określone przepisami prawa zostały spełnione. Przemieszczanie świń ze strefy czerwonej do białej stanowi obecnie narastający problem dla branży, który powinien zostać szybko rozwiązany. Blokowanie przez IW takich przemieszczeń dezorganizuje rynek, generuje duże straty finansowe zarówno wśród producentów świń jak i przetwórców;
 • umożliwienie przemieszczania świń i ich materiału biologicznego ze strefy niebieskiej do czerwonej po spełnieniu warunków określonych w przepisach;
 • odroczenie dopłat za dobrostan świń utrzymywanych na wybiegu do czasu eradykacji wirusa ASF z kraju;
 • bezzwłoczne wydawanie zgody przez PLW w strefie białej na ubój świń pochodzących ze strefy czerwonej. Niezbędne są działania wyprzedzające, które przygotują rynek i podmioty przetwórcze na objęcie ograniczeniami nowych obszarów strefą czerwoną (w szczególności na zachodzie kraju).

Do pobrania:

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand