Wnioski przewodniczącego z międzynarodowej konferencji na wysokim szczeblu 
„Przyszłość światowej produkcji wieprzowiny w świetle zagrożeń afrykańskim pomorem świń"
Berlin (Niemcy), 17 stycznia 2020 r.

Bezprecedensowe rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na świecie wymaga globalnych działań oraz skutecznej współpracy i komunikacji, ponieważ przyszłość światowej produkcji wieprzowiny jest zagrożona tą niszczycielską chorobą, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie ASF jest kwestią o wysokim priorytecie w skali światowej, ponieważ stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ważnego sektora rolnictwa i gospodarki jako całości, ale także dla populacji dzików, bioróżnorodności  oraz środowiska naturalnego.

Wobec braku szczepionki, globalne zwalczanie choroby u świń domowych oraz dzików ma ograniczone perspektywy i dlatego zapobieganie i kontrola wymagają znacznych zasobów i długoterminowej strategii globalnej.

Niezbędna jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie gotowości, zapobiegania i kontroli ASF oraz stosowanie wspólnego podejścia zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), aby ograniczyć globalne konsekwencje choroby, umożliwiając jednocześnie bezpieczny handel i zrównoważony rozwój hodowli trzody chlewnej. Gotowość i kontrola ASF mają ogromne znaczenie i wymagają opracowania wspólnej strategii na poziomie światowym.

W celu zapewnienia tego, niezbędna jest globalna alokacja niezbędnych środków:

 1. Wzmocniona koordynacja i współpraca między wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami w dziedzinie rolnictwa i środowiska (w tym służbami weterynaryjnymi, gospodarstwami towarowymi oraz przydomowymi, organami zarządzającymi gospodarką leśną i myśliwymi) w celu skutecznej kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ASF zarówno u świń domowych, jak i dzików, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego.
 2. Wzmocniona koordynacja i współpraca w zakresie regionalizacji/zarządzania strefami pomiędzy partnerami handlowymi, pozwalająca na budowanie zaufania do polityki regionalizacji i związanych z nią decyzji zapewniających bezpieczny handel i ciągłość działania.
 3. Znaczące podniesienie poziomu świadomości na temat ASF poprzez opracowanie dobrze ukierunkowanych kampanii uświadamiających i strategii informowania o ryzyku.
 4. Współpraca naukowa i techniczna w dziedzinie badań na poziomie światowym jak również odpowiednie finansowanie, w celu dalszego postępu badań nad ASF oraz opracowania szczepionki skutecznej zarówno dla świń domowych, jak i dzików.
 5. Większa przejrzystość, zaufanie i wymiana informacji na temat ASF między krajami, w tym wymiana danych i najlepszych praktyk w zakresie nielegalnego handlu i kontroli bagażu osobistego oraz wykrywania ASF w celu wzmocnienia ukierunkowanych skutecznych kontroli. Współpraca z odpowiednimi organami jest również istotna w celu zapobiegania wywozowi lub wprowadzaniu do krajów produktów zakazanych.
 6. Wzajemne doradztwo związane z kryzysami związanymi z ASF poprzez dzielenie się doświadczeniami zespołów eksperckich oraz organizację międzynarodowych seminariów i warsztatów.

Orientacyjny wykaz delegacji zarejestrowanych na konferencji „Przyszłość światowej produkcji wieprzowiny w świetle zagrożeń afrykańskim pomorem świń" 17 stycznia 2020 r. , Berlin:

Kraj:

 1. Albania
 2. Argentina
 3. Austria
 4. Australia (including Minister by video link)
 5. Belgium (including Minister)
 6. Bulgaria (incl. Minister)
 7. Bosnia and Herzegovina
 8. Brazil
 9. Canada
 10. Switzerland
 11. Chile
 12. China
 13. Cyprus (incl. Minister)
 14. The Czech Republic (incl. Vice Minister)
 15. Germany (incl. Minister)
 16. Denmark
 17. Estonia
 18. Greece (incl. Minister)
 19. Spain
 20. Finland (incl. State-Secretary)
 21. France
 22. Georgia (incl. Vice Minister)
 23. Croatia (incl. Minister)
 24. Hungary (incl. Minister)
 25. Ireland
 26. Indonesia
 27. Italy
 28. Japan (incl. Minister)
 29. Republic of Korea (incl. Vice Minister)
 30. Kosovo*
 31. Lithuania
 32. Luxembourg (incl. Minister)
 33. Latvia
 34. Moldova
 35. Montenegro
 36. North Macedonia
 37. The Netherlands
 38. Norway (incl. Minister)
 39. Poland (incl. Minister)
 40. Portugal (incl. Minister)
 41. Romania (incl. Minister)
 42. The Philippines
 43. Serbia
 44. The Russian Federation (incl. Vice Minister)
 45. Sweden
 46. Slovenia
 47. Ukraine
 48. United Kingdom
 49. United States.

Organizacja:

 1. BME (Belgian Meat Exports)
 2. CLITRAVI (Centre de Liaison des Industries Transformatrices de Viande de l'UE)
 3. COPA-COGECA (European Farmers/Cooperatives)
 4. Deutschen Jagdverbandes e.V.
 5. EAPHM (European Association of Porcine Health Management)
 6. EFFAB (European Forum of Farm Animal Breeders)
 7. EMN (European Meat Network)
 8. ENSCA (European Natural Sausage Casings Association)
 9. FACE (European Federation for Hunting and Conservation)
 10. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
 11. FEFAC (European Feed Manufacturers' Federation)
 12. FESASS (Fédération Européenne pour la Santé Animal et la Sécurité Sanitaire)
 13. FVE (Federation of Veterinarians of Europe)
 14. GARA ( Global African Swine Fever Research Alliance)
 15. GIRA (Consultancy & Research - Prospective et Stratégie)
 16. IMS (International Meat Secretariat)
 17. IMTA (International Meat Trade Association)
 18. OIE (World Organisation for Animal Health)
 19. Toennies Food China
 20. UECBV (European Livestock and meat Trade Union)
 21. VDF (Verband der Fleischwirtschaft)

Tłumaczenie podsumowania zakończonej w Berlinie konferencji nt. „Przyszłość światowej produkcji wieprzowiny w świetle zagrożeń ASF", która odbyła się 17 stycznia 2020, przy okazji Zielonego Tygodnia.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand