W związku z pojawiającymi się informacjami o zagrożeniu dla konsumentów ze strony mięsa wieprzowego,  Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej  „POLSUS” przypomina o wynikach badań, które zaprzeczają takim informacjom.

Sprawdzono bezpieczeństwo mięsa wieprzowego produkowanego w Polsce (pozyskanego od zwierząt urodzonych w Polsce), poprzez analizę potencjalnych alergenów oraz zanieczyszczeń występujących w paszach oraz w mięsie. Zaktualizowano także informacje dotyczące aktualnej  wartości odżywczej polskiej wieprzowiny, negując wiele dotychczasowych  mitów.

Badania zrealizowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i przeprowadzono je na mięsie wieprzowym, które w pełni spełnia standardy „Produktu polskiego”.

Polska wieprzowina jest mięsem bezpiecznym dla konsumentów, ponieważ  charakteryzuje je:

 1. Brak pozostałości pestycydów

Wiele doniesień wskazuje, iż zdolność do akumulowania insektycydów z paszy oraz tych związanych z higieną weterynaryjną może dotyczyć trzody chlewnej. Związki te mogą gromadzić się m.in. w tłuszczu i mięśniach zwierząt.

W badanym mięsie wieprzowym polskiego pochodzenia nie wykryto niebezpiecznych poziomów pozostałości insektycydów, pestycydów fosforoorganicznych, pyretroidów, karbaminianów i rodentycydów. Przypuszczać zatem można, iż gospodarstwa, z których pochodzi badane mięso przestrzegają zasad dobrej praktyki rolniczej oraz są objęte odpowiednią kontrolą, dostarczając tym samym mięso niezawierające zanieczyszczeń poszczególnymi grupami pestycydów lub zawierające nieznaczną ich ilość, która nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 1. Brak dioksyn, DL-PCB, NDL-PCB

Dioksyny to grupa związków, która może wywierać działania kancerogenne. Potencjalnie niebezpieczne mogą być również polichlorowane bifenyle o właściwościach podobnych  do dioksyn (DL-PCB) oraz nie wykazujące toksyczności podobnej do dioksyn (NDL-PCB). Dopuszczalne poziomy dla tych związków wynoszą odpowiednio 1,0 pg/g tłuszczu dla sumy dioksyn, 1,25 pg/g tłuszczu dla sumy dioksyn i DL-PCB oraz 40ng/g tłuszczu dla sumy NDL-PCB. W badanych próbach mięsa wieprzowego nie przekroczono wymienionych wartości. Wyniki badań potwierdziły, że polska wieprzowina spełnia aktualne wymagania w zakresie występowania w niej pozostałości dioksyn, DL-PCB oraz NDL-PCB. 

 1. Niska zawartość związków fosforu

Polska wieprzowina charakteryzuje się stosunkowo niską zawartością fosforu ogólnego w przeliczeniu na P2O5 (0,3 g/kg).  Uzyskane wartości były o wiele niższe od wartości uzyskanych w innych badaniach, np.  dla mięsa od  świń pochodzących z gospodarstw drobnotowarowych był to poziom 4,26 g/kg, a z  ferm wielkotowarowych 4,02 g/kg.

 1. Niska zawartość związków azotu.

Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) ustalił maksymalne dawki azotanów i azotynów, które nie wywierają niekorzystnego wpływu na organizm ludzki. Maksymalne dopuszczalne dzienne spożycie azotanów przez dorosłego człowieka wynosi 3,7 mg/kg masy ciała a azotynów 0,07 mg/kg masy ciała.

Uzyskane wyniki potwierdziły, że pobranie azotanów i azotynów z mięsem wieprzowym stanowi nieznaczną część dopuszczalnego dziennego spożycia obu związków.

 1. Niska zawartość metali ciężkich

Według zaleceń Europejskiego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Żywności norma tygodniowego pobrania ołowiu z żywnością przez człowieka wynosi 0,025 mg/kg masy ciała a dla kadmu 0,007 mg/kg. Najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) obu pierwiastków w mięsie wieprzowym , wynoszą 0,1 mg/kg dla ołowiu i 0,05 mg/kg dla kadmu (Dz.U. L364 z 9.12.2006 r. z późn. zm.)

Przeprowadzone analizy potwierdzają, że polskie mięso wieprzowe charakteryzuje się niską zawartością ołowiu (0,06 mg/kg) i kadmu (0,01 mg/kg), a także niklu, chromu, miedzi i cynku, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 1. Kontrolowana alergenność i powtarzalna jakość mięsa

Na podstawie uzyskanych wyników badań można przypuszczać, że mięso wieprzowe jest produktem bezpiecznym, o kontrolowanej alergenności w odniesieniu do białek ryb, mleka oraz soi, a zastosowane dodatki mączki rybnej oraz serwatki w żywieniu zwierząt nie miały znaczącego wpływu na wzrost zawartości poszczególnych alergenów.

Warto podkreślić, że systematyczna i ściśle ukierunkowana wieloletnia praca hodowlana nad trzodą chlewną przyniosła efekty w postaci poprawy mięsności świń i zmniejszenia ich otłuszczenia.

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej wartości dietetycznej wieprzowiny potwierdzają, że  kulinarne mięso wieprzowe jest delikatne i kruche, a optymalny poziom tłuszczu śródmięśniowego korzystnie kształtuje jego smak, zapach i soczystość. Wieprzowina zawiera mniej cholesterolu, kalorii, mało soli i jest cennym źródłem witamin i dobrze przyswajalnego żelaza.

A zatem polska wieprzowina to:

 1. Wartościowe źródło dobrze przyswajalnego żelaza

Wyniki badań wskazują, że żelazo z mięsa wchłania się w 20-50%, natomiast z produktów roślinnych w 1-8%. Poza wątrobą, najbardziej bogatą w żelazo, spośród wszystkich elementów tuszy wieprzowej najwięcej żelaza zawiera karkówka (6,25mg/100g). Dla porównania w powszechnie zalecanym szpinaku żelazo występuje w ilości 3,57mg/100g, a jego przyswajalność jest zaledwie na poziomie 1%.

 1. Mniej kalorii i cholesterolu

Wartość energetyczna wieprzowiny zmniejszyła się znacząco w efekcie poprawy umięśnienia świń oraz ich lepszego żywienia i utrzymania zgodnie z wymogami dobrostanu. Aktualnie 100g schabu dostarcza 152 kcal, a 100 g szynki tylko 118 kcal. Poziom cholesterolu jest zbliżony we wszystkich elementach tuszy wieprzowej.  W porównaniu z normami amerykańskimi USDA polski boczek zawiera mniej cholesterolu 0 41%, żeberka o 57%, a łopatka, szynka i schab o 31-35%.

 1. Cenne źródło witamin

Wieprzowina jest cennym źródłem witaminy E. Jest jej dwa razy więcej niż dotychczas sądzono. Witaminy B6 jest najwięcej w karkówce. Im większa mięsność, tym więcej witaminy B1.

 1. Wysoka jakość mięsa i lepsza wartość odżywcza

Aktualnie kulinarne mięso wieprzowe nie zawiera zbędnego tłuszczu, ma prawidłową różowo-czerwoną barwę, jest delikatne i kruche. Jego wartość odżywcza i prozdrowotna uległa znacznej poprawie na przestrzeni lat. Aktualnie zawartość mięsa w tuszy wynosi średnio 58%, podczas gdy na początku lat 90. wynosiła 43%!

Pełna wersja opracowania wyników badań laboratoryjnych w kierunku alergenności i wartości odżywczej mięsa wieprzowego znajdują się na stronie www.polsus.pl/index.php/wydawnictwa.

Zapraszamy do lektury.

 

Opracowano na podstawie:

 • „Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów”
 • „Wieprzowina mięsem bezpiecznym dla konsumentów”
Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand