Punkt 1: Przyjęcie porządku obrad i sprawozdania z poprzedniego posiedzenia.

Sprawozdanie i porządek obrad przyjęto bez poprawek. Przewodniczący zdał sprawozdanie z działalności prezydium grupy. Nowi delegaci się przedstawili.

Punkt 2: Wybory do prezydium GR

Prezydium - Antonio Tavares (przewodniczący), Miguel Higuera (wiceprzewodniczący) i Margareta Aberg (wiceprzewodnicząca) - zostało wybrane przez aklamację.

Punkt 3: Informacje na temat rozwoju rynku

Sekretariat podsumował sytuację na poziomie unijnym oraz na poziomie poszczególnych krajów i poinformował o głównych wnioskach obserwatorium rynku mięsa. Informacje na temat rynków znajdują się na specjalnie w tym celu opracowanej stronie internetowej (https:// ec.europa.eu/agriculture/market-obsen"aton/meat en): 

Rynek unijny jest silny ze względu na niewielki spadek produkcji i wysoki popyt na rynkach eksportowych, zależy nadal jednak w znacznym stopniu od eksportu, zwłaszcza do Chin. GR bardzo niepokoi się sytuacją afrykańskiego pomoru świń i popiera techniczne rozwiązanie sprawy z Rosją. Powinniśmy wykorzystać fakt, że władze rosyjskie starają się rozwijać swój potencjał eksportowy i uzyskać dostęp do naszego rynku drobiu oraz do chińskiego rynku mięsa. Skandal mięsny w Brazylii wpłynął na sytuację na rynkach światowych. W UE odnotowano spadek konsumpcji wieprzowiny. Mamy nadzieję, że Komisja będzie mogła wesprzeć sektor organizując konkretne działania promocyjne.

Sekretariat przedstawił najnowsze informacje na temat polityki promocji. GR uważa, że sektor najbardziej mógłby skorzystać z tego programu jeśli by został uwzględniony w ogólnym pułapie i mógł korzystać z ogólnego budżetu, a nie ze specyficznego programu, tak jak w branży mleczarskiej. Sekretariat powiedział, że komisarz planuje misje do Arabii Saudyjskiej, Kanady i Iranu. Wpływu na rynek wieprzowiny w wyniku tych wyjazdów nie należy się spodziewać.

Ekspert ze szwedzkiej rady rolnej przedstawił wyliczenia dotyczące rzeczywistej konsumpcji mięsa w Szwecji. Widać wyraźną różnicę między oficjalnymi statystykami dotyczącymi uboju opartymi na wadze tuszy a rzeczywistą konsumpcją. Trudno jednak przyznać całkowitą racje tym wyliczeniom, bo przecież wiele elementów uznanych za odpadowe jest wykorzystywane do produkcji różnych wędlin, pasztetów. Generalnie ze świni konsumuje się też podroby, skórę, krew itd. GR postanowiła uwzględnić ten punkt w prezentacji, która zostanie przedstawiona na obserwatorium rynku mięsa.

Punkt 4: Zdrowie zwierząt

Przewodniczący omówił seminarium na temat afrykańskiego pomoru świń zorganizowane przez Copa i Cogeca i UECBV przy wsparciu Komisji, które odbyło się w ramach Międzynarodowego Zielonego Tygodnia (IGW) w Berlinie w dn. 20 stycznia. W seminarium wzięli udział komisarz Andriukaitis, ministrowie rolnictwa oraz liczna rosyjska delegacja. Celem było zwiększenie świadomości wśród podmiotów gospodarczych i decydentów na temat tego, jak zapewnić wysoki poziom bioasekuracji w łańcuchu produkcji mięsa wieprzowego (gospodarstwa, transport i przetwórstwo).

Grupa robocza zgodziła się, że względnym sukcesem jest ograniczenie choroby do zamkniętych obszarów przy granicy, że konieczne jest przygotowane ukierunkowanego wsparcia dla producentów i dotkniętych regionów, że ważne jest wyeliminowanie ograniczeń handlowych związanych z ASF oraz praca nad europejskim planem eliminacji choroby. Dlatego też GR będzie nadal pracować nad planem eliminacji choroby, który zostanie przedstawiony Komisji. GR niepokoi się, że choroba może pojawić się w nowych państwach członkowskich, ze względu na występowanie ognisk blisko naszych granic (np. na Ukrainie i w Mołdawii). GR podejmie dialog z organizacjami myśliwskimi w celu koordynacji działań.

Sekretariat przedstawił najnowsze informacje dotyczące tlenku cynku (wycofanie go z weterynaryjnych produktów leczniczych) i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe - antybiotyki (unijny plan działania). GR zaproponowała wysłanie nowego pisma zawierającego dodatkową informację i zasugerowanie dziesięcioletniego okresu przejściowego dla tlenku cynku.

Punkt 5: Przygotowania do przyszłej WPR

Sekretariat przedstawił najnowsze dyskusje na temat przyszłej WPR. GR poprosiła sekretariat o zaktualizowanie wcześniejszej reakcji do lata, w oparciu o następujące priorytety: ubezpieczenia kredytów eksportowych, zarządzanie ryzykiem i rozwój obszarów wiejskich.

Punkt 6: Dostęp do rynku

Przewodniczący przedstawił informacje dotyczące ostatecznej decyzji WTO w sprawie ograniczeń nałożonych przez Rosję na wieprzowinę, opublikowanej 29 marca. Federacja Rosyjska wskaże, czy przyjmuje tę decyzję i/lub zaproponuje plan jej wdrożenia w najbliższych miesiącach i/lub wypracuje porozumienie z UE co do jej realizacji. Grupa jeszcze raz zwróciła uwagę na znaczenie osiągnięcia porozumienia technicznego między Komisją a Rosją, by można było wznowić handel wieprzowiną i produktami wieprzowymi. UE i Meksyk zajmują się teraz modernizacją aktualnej umowy handlowej, a wiele krajów uzyskało pozwolenie na eksport wieprzowiny do Meksyku. Dla innych zainteresowanych krajów nie odnotowano postępów. Oznacza to, że Meksyk nie postrzega UE jako jednej jednostki i nie umieszcza wstępnie w wykazie zakładów. Kolumbia: cztery kraje członkowskie (DK/FR/iT/PT) uzyskały pozwolenie na eksport wieprzowiny i produktów wieprzowych i zakłady zostały wstępnie umieszczone w wykazie. Peru: Dwa państwa członkowskie (IT/ES) mają pozwolenie na eksport wieprzowiny. Trwają negocjacje nad jednolitym, unijnym certyfikatem. Chiny: 11 państw UE ma pozwolenie na eksport wieprzowiny i produktów wieprzowych. Polska otrzymała pozwolenie, ale obecnie nie może eksportować z uwagi na ASF oraz brak decyzji chińskich władz w sprawie regionalizacji.

Sekretariat przedstawił stan negocjacji z USA (zamrożone do momentu przyjęcia nowych priorytetów przez administrację), Kanadą (ratyfikacja w PE w czerwcu 2017 r.), Mercosurem (delegacje niedługo się spotkają), Wietnamem (procedura ratyfikacyjna) i Japonią (porozumienie polityczne ma zostać zawarte do wakacji). Komisja przeprowadziła wstępne procedury przed otwarciem negocjacji z Nową Zelandią i Australią, prawdopodobnie w 2017. GR położyła nacisk na znaczenie otwarcia nowych rynków i rozwiązania kwestii SPS, a także jak najszybszego zamknięcia negocjacji z Japonią, gdyż do tego kraju trafia 20% eksportu unijnej wieprzowiny.

Sekretariat przedstawił wstępne sprawozdanie w sprawie skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. Wlk. Brytania jest z uwagi na niską samowystarczalność dużym importerem wieprzowiny z UE. Po omówieniu głównych kwestii, GR prześle dodatkowe informacje/uwagi do sekretariatu do lata, by zaktualizować dokument.

Punkt 7: Najnowsze informacje na temat dyskusji o dobrostanie zwierząt

GR przeprowadziła rozmowę na Skype z DG SANTE (biuro Grange, Irlandia) na temat działań zapobiegających odgryzaniu ogona i ograniczających obcinanie ogonów u świń, w tym spotkanie w listopadzie. Komisja wysiała również kwestionariusz do GR. DG ds. Badań pracuje nad podsumowaniem wszystkich badań, a DG SANTE opublikuje te wyniki na publicznej części swojej strony internetowej.

Wiceprzewodniczący omówił spotkanie grupy ekspertów ds. alternatyw dla chirurgicznej kastracji świń, które odbyło się 10 stycznia. Na chwilę obecną priorytetem jest przedstawienie sprawozdania z działalności w 2017 r.

Sekretariat omówił działania platformy ds. dobrostanu zwierząt.

Obrady zakończono.

 

Tadeusz Blicharski

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand