Ogólne informacje rynkowe

Zanotowano wzrost populacji świń. Sprzyjały temu wysokie ceny trzody do lata 2017 r. Istotne jest utrzymywanie się stabilnych cen zbóż. Wzrosty pogłowia nie występowały we wszystkich krajach. Ale w Danii plus 1,3%, Hiszpanii plus 4,1%, Polsce 4,5%. Ale we Francji zanotowano spadek podobnie w Belgii.

Ogólnie wzrost liczby loch o 6% w Hiszpanii i w Polsce o 3,6% (Dostępne na Circa). Spadek liczby pierwiastek, a to oznacza wyhamowywanie tendencji wzrostowych. Wysoka produkcja i podaż prosiąt.

Przewidywania i real. Trudno porównywać, bo dane GIP i Eurostat nieaktualne. Przewidywany spadek produkcji w 2017 i chyba spadek w 2018.

Spadek cen trzody w porównaniu do 2013 o ok. 3 5%. Ceny poniżej średniej za ostatnie lata. Duża oferta mięsa i będzie duża oferta prosiąt, a ich ceny spadły. Duże ceny prosiąt na początku roku, niska podaż. Obecnie wyższa podaż i spadek cen. Wysokie ceny tuczników w pierwszej połowie roku 2017. Ale pod koniec roku będą niższe niż w 2016.

Spadek importu w Chinach. Udział rynku w Chinach największy ma UE i wynosi 64%. USA 21%,  Canada 10%.  W Chinach rekonstrukcja, restrukturyzacja, koncentracja i wzrost skali produkcji. Wzrost eksportu z EU do Filipin.

UE ciągle jest nadal największym eksporterem, ale zauważalny spadek eksportu, a za to wzrost eksportu w USA i Kanady. Kraje w obu Amerykach mają niższe ceny niż w UE.

Razem w UE wzrost produkcji, spadek eksportu, (zwł. Chiny) (tu uwaga spadek volumenu, ale wzrost wartości) spadek konsumpcji w EU i w efekcie spadek cen. Spadek konsumpcji w niemal całej UE. A konsumpcja wewnętrzna to 90% produkcji. Potrzebny prawdziwy program promocji europejskiej. Kraje nie chcą promować mięsa europejskiego, bo chcą własne. A muszą wyłożyć 30% udziału. Trzeba to zmienić.

Problem ASF. Nie tylko problem DG Sante, ale też DG Agri. Z zewnątrz działania zwalczania ASF oceniane słabo. Zagrożenie chorobą jest bardzo poważne, a skutki mogą być gigantyczne. Wg Komisji w sprawie ASF jest dobrze, starają się udostępnić narzędzia dla państw członkowskich. Jest współpraca DG Sante i DG Agri. Programy na promocje. DG Agri ma oferty.

Uwaga! Postawa Pani z organizacji zielonej. „Kluczowe aby ani jeden grosz publiczny nie był skierowany na wzrost produkcji. Trzeba odwrócić takie tendencje. Produkować mniej ale lepiej.”

Poważny problem z żywieniem zbiorowym. Opór w szkołach, bo wśród uczniów jest wielu muzułmanów, a ponadto „nowocześni” rodzice nie chcą wieprzowiny w szkolnych stołówkach. Także w innym żywieniu zbiorowym, np. w zakładach produkcyjnych głównie drób i wołowina. Trend do innych mięs nie wieprzowych, np. McDonald.

Rynek pasz. Trochę gorsze wyniki zbiorów, np. pszenicy. Jednak są duże zapasy. Trochę mniejsza produkcja kukurydzy, ale wzrost popytu. Zapasy kukurydzy w Chinach.

Rynek japoński wg Erica z Danii. Drugi ważny rynek eksportu. Wysokie ceny. W Chinach niższe ceny. Latem tego roku UE i Japonia doszła do porozumień handlowych. A były duże trudności. Umowa jeszcze nie jest wdrożona. W Japonii 435 jenów za kg określono jako cena minimalna. Trzeba eksportować za wyższą cenę, czyli muszą to być produkty wysokowartościowe. Negocjują tą cenę minimalną do niższego poziomu. Będzie łatwiej eksportować całe tusze. Podobnie negocjują USA i Kanada. Jednak UE, a zwłaszcza Dania jest zadowolona z postępów negocjacji. Mięso przetworzone też ma ceny minimalne. Negocjują obniżki cen min do zera w ciągu wielu lat.

Potrzebny rozwój regionalizacji.

Bariery SPS. Prezentacja. Wybór 20 krajów priorytetowych.

W różnych krajach importerów odmienne wymagania odnośnie zdrowia.

Rosja. Wg WTO Rosja powinna się dostosować. Poprosiła Rosja o 8 miesięcy, tj. do 6 grudnia. Latem Rosja zaczęła zapraszać wybrane kraje do negocjacji i inspekcji. Komisja zaprosiła do inspekcji w Polsce i Czechach. Miało to być w tym tygodniu. Rosja nie ma woli podporządkowania się WTO. Proces jest w toku. Dnia 27 października opublikowano nową listę zakazu politycznego zgodną z listą SPS. I tu trafiły tłuszcze za wyjątkiem tłuszczu do farmaceutycznych zastosowań. Nawet gdyby Rosja uznała stanowisko WTO w zakresie STS to i tak rozszerzone embargo polityczne zamyka eksport. Konkludując, Rosja nie chce produktów wieprzowych z UE na swoim rynku.

Jeszcze nie zakończyliśmy dobrowolnego „tzw. brukselska deklaracja do roku 2018” programu zaprzestania bezbolesnej, chirurgicznej kastracji prosiąt do roku 2018, a już jest proponowany nowy program dobrostanu.  Programy takie są dobrowolne i jak na razie Polska w nich nie uczestniczy, ale jednocześnie jesteśmy pod ich presją, chociaż nasz Kraj, Rząd i organizacje samorządowe reprezentujące interesy krajowych rolników nigdy nie negowały zasadności obrony praw zwierząt. Działania te muszą się odbywać w chronologicznym porządku i zapewniać przede wszystkim realizację przyjętych tych wcześnie przed później postanowionymi.

Tymczasem w ramach dyskusji nad poprawą warunków dobrostanu świń rozpatrywano kilka problemów. Były to zagadnienia związane m.in. z dostępem do pełnych podłóg i ściółki, a generalnie dotyczyły one tzw. materiałów manipulacyjnych na pełnych podłogach. Ponadto oczekiwano zmniejszenia obsady zwierząt na jednostkę powierzchni. Wszystkie wymagania w oczywisty sposób wiązały się z większymi wymaganiami zwierząt do dostępu do wyższych oczekiwań co do swobody.

Kilka krajów w Europie podjęło już zdecydowane akty prawne dotyczące zaostrzenia warunków utrzymania świń. Pojawiła się akcja tzw. „curly tail” czyli zakręconego ogonka. Otóż w Europie Szwecja, Finlandia i Szwajcaria wprowadziły zakaz obcinania ogonków u prosiąt. Prezentacje wyżej wymienionych państw na ten temat spotkały się z bardzo wymownym milczeniem u przedstawicieli innych krajów. Zwłaszcza, co już wcześniej nadmieniano tak kastracja jak i inne zabiegi na prosiętach są związane z ich unieruchomieniem, iniekcją i itp. zabiegami, a mając na uwadze analgezję postrestrową,  (jest to działanie organizmu polegające na wydzielanie pod wpływem stresu substancji znieczulających, np. wewnętrznie wydzielanych opioidów o krótkotrwałym działaniu znieczulającym) mogącą mieć większy, a z pewnością bardziej długotrwały wpływ na kondycję prosiąt niż krótkotrwały zabieg kastracji. Jednak w obcinaniu ogonków upatruje się największy problem i jej eliminacja ma być poważnym osiągnięciem w poprawie dobrostanu świń.

W Komisji Europejskiej zaczęło pojawiać się stanowisko, że pełny, zakręcony ogonek jest, wyrazistym, ostatecznym wyrazem dobrostanu. Zatem bez takiego elementu świnia nie może wyrazić, pozycji swojego własnego dobrostanu. O znaczeniu jakie ma ten element świń w wyrażaniu dobrostanu świadczy program przyjęty przez Komisję. O ile do problemu kastracji nie przywiązywano zdecydowanej wagi, a wręcz traktowano ją jako inicjatywę obywatelską,  to tym razem działania KE są co najmniej zastanawiające. Nigdy nie wydano „unijnego grosza” na żadne materiały wspierające zakaz kastracji. Czyżby zakaz kastracji okazał się zbyt kłopotliwy? Tym czasem pojawiły się, sfinansowane przez Komisje, wydane na „wysoki połysk” ulotki propagujące zakaz obcinania ogonków.

Rozwiązanie problemu podzielono na kilka lat. Ustalono tzw. mapę drogową. Wyznaczono kamienie milowe działań.

ASF

Wsparcie finansowe 2013-2017: 36,2 mln euro. Kontrola, nadzór nad chorobą, monitorowanie. = emergency measures.   Finansują do 75% kosztów. W 2017 r. 9,5 mln euro. Będzie pomoc podwyższona o ok. 20-30%. Głównie kraje 4 oraz dla Finlandii, Węgier, Słowacji. Do Polski trafiło 10 504 mln. Głównie na badania, uświadamianie, dezynfekcje, rekompensaty. I inne, np. laboratoria, transport, nadzór, usuwanie padłych dzików. Także wsparcie do odstrzału loch dzika, wsparcie poszukiwania padłych dzików. Wsparcie dla Ukrainy 225 tys. € i Mołdawii 150 tys. €.

Wsparcie do sanitary restriction. Czasowe środki do ochrony rynku, a nie stałe wsparcie dla rolników w restricted area. Polska i Litwa dostała w 2014 r. i w 2017 r. Polska.

Także duże środki w ramach pr. Działalność badawcza. Projekty Horyzont 2020. Dwa projekty: diagnostyka, szczepionki, molekuły antyviralne. Analiza ryzyka-nowe podejście pod względem genomu zwłaszcza u dzików. Testy terenowe, szybkie zestawy diagnostyczne, nowe modele systemu nadzoru.

Horyzont 2020 program koordynacyjny http://www.asf-stop.com/

VETBIONET http://vetbionet.eu/ sieć istniejących laboratoriów. Kolejne to SFS-10-2017 obejmuje badania chorób roślin i zwierząt gł. Najważniejsze choroby, w tym z imienia ASF. Obowiązek wielopodmiotowości.

SFS-12-2019 Nowy projekt finansowany w 70% z UE. Innowacyjny projekt, szczepionki, testy. Głównie skierowane na wirusy unijne, ale także możliwość współpracy z poza UE.

Tlenek cynku. W 2016 r. zaniepokojono się wpływem tlenku cynku na środowisko. Zwłaszcza Francja i Wlk. Brytania. Ostateczna decyzja naukowa określiła negatywny wpływ na środowisko, ale brak zastępczych środków. Generalnie potrzebny okres przejściowy, większość za okresem 4-5 lat. Przyjęto okres 5 lat na ostateczne wyczerpanie tlenku cynku.

Na Sali bardzo krytycznie oceniono działania przeciw ASF. Niemal wyłącznie badania. Brak planu i zdecydowanych działań, aby zwalczyć chorobę. Wartość sektora, to 90 mld euro! Co będzie jeśli choroba pójdzie dalej. Odpowiedź Komisji. Co do dzików, to sprawa bardzo trudna. Najważniejszy czynnik ludzki. Prawo jest odpowiednie, ale nie przestrzegane. Nie da się wszędzie każdego kontrolować. Czyli świadomość ludzka jest najważniejsza.

Na tym obrady zakończono.

 

Tadeusz Blicharski

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand