W dniu 21 kwietnia br. odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy wraz z Ministrami Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formacie poszerzonym o kraje regionu tj. Bułgarię, Chorwację, Rumunie i Słowenię (GV4+4), które ze względu na sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia odbyło się w formie wideokonferencji.

Podczas spotkania głównym tematem rozmów były szanse i wyzwania dla gospodarstw rolnych państw GV4+4 w świetle strategii ,,Od pola do stołu”. Prezentując stanowisko minister Grzegorz Puda podkreślił, że podstawowym zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli. Zdaniem ministra, UE powinna mieć istotny wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe, ale również należy w dalszych pracach na forum UE i krajowym zapewnić, aby zaproponowana transformacja systemu żywnościowego nie ograniczyła produkcji rolnej UE i nie osłabiła konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że ciężar ambitnych celów Strategii ,,Od pola do stołu” musi być równomierne rozłożony na wszystkie ogniwa łańcucha, a odpowiedzialność nie może tylko obciążać producentów rolnych, w szczególności tych drobnych i średnich. Istotne znaczenie  ma stworzenie takich mechanizmów wsparcia, które umożliwią gospodarstwom rolnym pełne wykorzystanie ich potencjału w zakresie przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

W konkluzjach rozmów ministrowie rolnictwa państw GV4+4 przyjęli ,,Wspólną deklarację w sprawie szans i wyzwań dla gospodarstw rolnych w świetle strategii Od pola do stołu”. Dokument podsumowuje wspólne postulaty naszego regionu w tym zakresie i zostanie przekazany przez polską prezydencję GV4 do Komisji Europejskiej celem jak najpełniejszego uwzględnienia uzgodnionego stanowiska w ramach prac na forum UE.

Drugim tematem rozmów – jak informuje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej – były Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ministrowie wymienili się doświadczeniami na temat krajowych przygotowań oraz sposobu odniesienia się poszczególnych państw do rekomendacji KE. Minister Grzegorz Puda zaznaczył, że same rekomendacje KE traktujemy jako wyznaczające kierunek, w jakim powinniśmy zmierzać, chcąc wpisać się w realizację celów Zielonego Ładu.

Nasze podejście zakłada wdrożenie interwencji I i II filaru, które odpowiadają na potrzeby związane z ograniczeniem stosowania nawozów i pestycydów, antybiotyków, a także transformację rolnictwa w kierunku gospodarki cyfrowej – poinformował minister Puda.

Mają to być instrumenty zachęcające do stosowania praktyk rolniczych poprawiających stan gleb, wód i powietrza, a ograniczające zużycie wody. Ponadto planowane jest wsparcie inwestycyjne umożliwiające modernizowanie gospodarstw i stosowanie precyzyjnych technologii.

Należy także wspomnieć, że ważnym komponentem mającym wpływ na osiąganie celów Zielonego Ładu jest transfer wiedzy i zapewnienie odpowiednio dostosowanego do wyzwań środowiskowo-klimatycznych doradztwa.

Polska oczekuje, że Komisja – oceniając ostateczną wersję naszego Planu – będzie brać pod uwagę wyłącznie wymogi i cele określone w przepisach prawa.

Ponadto podczas spotkania omawiane były tematy dotyczące zwiększenia organizacji sektora rolnego państw GV4+4. Wiceminister Bartosik podkreślił, że aby skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym dla producentów rolnych tendencjom, konieczna jest współpraca rolników i tworzenie wspólnych struktur gospodarczych, zdolnych sięgać po korzyści związane z ekonomią skali. Omówiono także stan Inicjatywy BIOEAST utworzonej w 2016 roku, w celu ukształtowania i rozwoju współpracy makroregionalnej w obszarze badań i innowacji na rzecz rolnictwa i biogospodarki pomiędzy Państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Źródło: MRiRW

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017
Projekt i wykonanie CFTB.PL

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystko o plokach cookies tutaj