- Liczba podmiotów prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny na dzień 10 sierpnia 2020 wynosiła 9332 wobec 1611 podmiotów przed wejściem w życie ustawy - poinformował Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na interpelację poselską Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke w sprawie aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i w sektorze mięsa wieprzowego w Polsce.

Posłowie PO zapytali Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. o to jakie są konkretne efekty obowiązywania ustaw, które miały ułatwić prowadzenie rolniczego handlu detalicznego.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., wprowadziła w zakresie prawa żywnościowego - możliwości zbywania żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce. 

W zakresie prawa podatkowego Ustawa wprowadziła m.in. podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. oraz możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz możliwości opodatkowania 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (określonych w art. 20 ust. 1c ww. ustawy) uzyskiwanych przez producentów rolnych niezależnie od tego w jaki sposób i komu dokonują sprzedaży ww. przetworzonych produktów.

- Oznacza to, że z ww. rozwiązań podatkowych mogłyby korzystać podmioty (np. prowadzące rolniczy handel detaliczny) prowadzące produkcję i sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy
produktów roślinnych i zwierzęcych, o ile podmioty te korzystałyby w procesie produkcji z własnego surowca (wymagany jest co najmniej 50% udział własnego surowca w produkcie) oraz nie zatrudniałyby pracowników - informuje Szymon Giżyński.

Natomiast ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. poz. 2136), która również weszła w życie 1 stycznia 2019 r., zniosła obowiązek:

a) sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz dopełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów art. 19 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego w przypadku podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną lub podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz zatwierdzania przez powiatowych inspektorów sanitarnych lub granicznych inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzenie na rynek żywności, której produkcja odbywa się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu (będzie obowiązywał wymóg rejestracji tej działalności).

Sekretarz stanu w MRiRW wskazuje, że powyższe zmiany wprowadziły ułatwienia przy prowadzeniu produkcji i wprowadzaniu na rynek żywności przez podmioty działające w tzw. krótkich łańcuchach dostaw.Wymiernym efektem wprowadzenia tych zmian może być stale rosnąca liczba podmiotów zainteresowanych prowadzeniem rolniczego handlu detalicznego. Zgodnie z danymi, które posiada Ministerstwo w przypadku podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD) nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną przed wejściem w życie w ww. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji tj. stan na dzień 31.12.2018 r. liczba podmiotów prowadzących RHD wynosiła 603, a już zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 1 129. Natomiast liczba podmiotów prowadzących RHD będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej według stanu na dzień 28.03.2018 r. wynosiła 1 611, na dzień 08.05.2019 r. – 3 621, na dzień 16.10.2019 r. – 4 688, na dzień 28.02.2020 r. – 7 242, a na dzień 10.08.2020 – 9 332.

Źródło: www.portalspozywczy.pl

 

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017
Projekt i wykonanie CFTB.PL

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystko o plokach cookies tutaj