Rozpoczął się nabór  wniosków

Nabór wniosków o przyznanie pomocy rozpoczął  się od 1 grudnia 2015 r i potrwa   do 29 stycznia 2016 r. Wnioski będzie   można składać: osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie pomocy trzeba będzie m. in. dołączyć pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa systemem kontroli w ramach systemu jakości, w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Wyda je upoważniona jednostka certyfikująca.

W przypadku systemu PQS są to dwie jednostki:

  1. Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o, Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, tel. 12 632 35 71, fax: 12 416 36 46; www.cobico.pl
  2. Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o., ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa, tel. 22 884 00 20, k. 666 338 204, fax: 22 884 00 21, www.agroeko.com.pl

Formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność, wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach tego poddziałania, zamieszczone zostały na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

Pomoc będzie przyznawana rolnikowi aktywnemu zawodowo, który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości.  Wsparcie  będzie udzielane jako roczna płatność motywująca, przez okres 3 lat i nie będzie mogło przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów jakości, określonego w  rozporządzeniu. W przypadku systemu PQS wynosić będzie maksymalnie 1700 zł na rok. Pomoc będzie udzielana w formie zwrotu kosztów poniesionych na wydanie certyfikatu, składkę na rzecz grupy producentów, w tym zakup specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji w systemie. Refundacja nie obejmuje podatku vat.

 

Kolejność przyznawania pomocy

O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, tj.  powierzchni użytków rolnych, liczby gatunków utrzymywanych zwierząt i przynależności do grupy producentów. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którym przyznano największą liczbę punktów, ale nie mniejszą niż 2.

 Punkty można uzyskać za:

  • prowadzenie  produkcji roślinnej na powierzchni:

- do 5 ha użytków rolnych – 3 punkty,

- powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych –4 punkty,

- powyżej 10 ha użytków rolnych –2 punkty;

 

  • posiadanie co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:

- jednego gatunku – przyznaje się 2 punkty,

- dwóch gatunków – przyznaje się 3 punkty,

- minimum trzech gatunków – przyznaje się 4 punkty;

- jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których jest prowadzona produkcja roślinna  lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt –   przyznaje się 3 punkty;

 

  • członkostwo w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych  – przyznaje się 3 punkty.

 

Więcej informacji nt. uzyskiwania wsparcia

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
tel. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Modernizacja strony internetowej www.polsus.pl sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017
Projekt i wykonanie CFTB.PL

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystko o plokach cookies tutaj